În timpul vizitei de lucru din 11 mai, ministrul Sănătății Sorina Pintea promitea, la Beiuș, alocarea fondurilor necesare dotării Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici” cu aparatură modernă, iar Consiliul Local aproba, în unanimitate, la 14 mai, acoperirea de la bugetul local a cofinanțării de zece la sută din suma totală, de peste 3,3 milioane de lei, necesară achiziționării aparaturii menționate.

Ministerul Sănătății s-a mișcat rapid și, în data de 4 iunie, anunța Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor că, „în cadrul fondurilor alocate de la bugetul de stat pe anul 2019”, la alineatul „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate”, Spitalului Municipal Beiuș i-au fost repartizate credite în valoare de 2.991.000 de lei.

După ce o masă chirurgicală și un sistem laparoscop moderne au ajuns de ceva vreme la spitalul din Beiuș și sunt deja funcționale, dotarea cu aparatură a continuat și în ultimele zile, unitatea spitalicească menționată beneficiind, pentru prima oară, de un computer tomograf.

Detalii despre achizițiile de aparatură modernă ne-a oferit chiar managerul Spitalului Municipal din Beiuș, medicul Sorin-Luigi Vesa. Interlocutorul nostru a precizat că la Beiuș a ajuns și un aparat de radiologie digital, iar toată această aparatură de ultimă generație, la care se va adăuga cea prevăzută prin proiectul transfrontalier la care participă și instituția pe care o conduce, va permite conturarea unui centru de imagistică și diagnostic conectat prin telemedicină și interoperabil cu Spitalul Județean și cu celelalte spitale partenere. În plus, acest centru va fi amplasat chiar lângă Compartimentul de Primire Urgențe, ceea ce va scurta semnificativ timpul de consult.

Cât privește personalul necesar, acesta se specializează, încă din iunie, la Spitalul Județean.

După cum declara managerul Sorin-Luigi Vesa, valoarea centrului de imagistică și diagnostic se ridică la peste 750 de mii de euro, banii provenind din diverse surse: bugetul de stat, bugetul local, proiectul transfrontalier amintit și veniturile proprii, acestea din urmă, folosite, mai ales, pentru amenajarea spațiului repartizat centrului.