Ecotop Oradea derulează, în perioada 15 mai - 15 octombrie 2021, proiectul „Călătorind prin arii protejate în județul Bihor”, finanțat de Fundația pentru Parteneriat Miercurea Ciuc, prin programul Spații verzi, componenta Arii naturale protejate.

 

„Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor din comunitățile de pe teritoriul siturilor Natura2000 din județul Bihor în activități de promovare a ariilor protejate, prin intermediul artei fotografice și a activităților de educație nonformală”, anunță Eleonora Mircescu, președinta Ecotop Oradea. Parteneri în proiect sunt: Centrul pentru Arii protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor - filiala Pădurea Craiului, APS Aqua Crisius și Palatul Copiilor Oradea. „Principalele activități vor fi derulate în siturile Natura2000 din județul Bihor”, menționează Eleonora Mircescu. Potrivit acesteia, obiectivele proiectului sunt: promovarea unui număr cât mai mare de situri Natura2000 prin intermediul filmelor de prezentare realizate de elevii localităților care se află în aceste situri; creşterea nivelului de conştientizare şi implicare a cel puţin 300 de tineri din zona rurală a judeţului Bihor prin activităţi de  promovare a ariilor protejate şi de educaţie pentru mediu; creşterea gradului de responsabilizare a cel puţin 150 de tineri faţă de mediul înconjurător, prin activităţi practice de tip junior ranger derulate în natură, pe teritoriul unui sit Natura 2000; îmbunătăţirea gradului de informare a cel puţin 1000 de cetăţeni privind conceptul de arie protejată, sit Natura2000, până la finalul proiectului.

Activitățile principale din proiect sunt următoarele: reamenajarea potecii tematice Lacul Cicoș (se va curăța vegetația care a invadat poteca, se vor amplasa săgeți indicatoare și panouri mici mărimea A4 care prezintă speciile de plante și animale din rezervație); activități de monitorizare a biodiversității din siturile Natura 2000 care au fost în administrarea organizației; realizare joc tematic de tip Quiz online - tema jocului vor fi siturile Natura2000 (Săcueni, Betfia, Muntele Șes, Pădurea Craiului și Valea Iadei). Întrebările se vor referi la floră, faună, geologie, turism, mesteșuguri și obiceiuri etc. Quizul va fi amplasat pe un subdomeniu al paginii web a oragnizației; organizarea taberei Junior Ranger; realizarea și amplasarea a două observatoare pentru păsări la cele două capete ale potecii tematice de la Lacul Cicoș.

„În perioada care urmează, Ecotop se va ocupa de ariile protejate avute în custodie, respectiv administrare, împreună cu Asociația Pescarilor sportivi Aquacrisius, și de activități de educație și conștientizare în comunitățile din siturile Natura2000”, a precizat Eleonora Mircescu.