Miercuri, 13 martie, la ora 10.00 în sala de ședinte al Consiliului Local din Vadu Crișului a avut loc o întâlnire de informare pentru fermierii, președinții de asociații și composesorate din zonă. DAJ Bihor a fost reprezentat de către ing. Clintoc Marius, unul dintre cei mai vechi specialiști al instituției.

Începând cu anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe lângă obligațiile care derivă din statutul de Stat Membru, fermierii români au putut beneficia de unele drepturi similare cu fermierii europeni. Între acestea, un rol important l-au avut fondurile adresate agriculturii și dezvoltării rurale, o componență importantă a acestor fonduri fiind constituită de alocările financiare ale măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Sprijinul prin măsura Agricultura ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare sunt implementate două sub-măsuri:   sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică și sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăților compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare.

„Scopul întâlnirii noastre de astăzi este creșterea suprafețelor care sunt lucrate în sistem ecologic și cei care sunt deja înscriși în agricultura ecologică să fie informați, ca în România astăzi 5% dintre terenuri sunt cultivate în sistem ecologic, iar până în anul 2030 la nivel național se dorește a se ajunge la 25%. Dar ce presupune cultivarea suprafetelor în sistem ecologic pe teren arabil și pe pajiști (păsuni, fânețe)?, și de ce este important acest lucru?, a pus întrebarea specialistul, apoi el a dat și răspunsul.

„Important, ca și în orice afacere este de a programa ce trebuie să faci, cât te costă și cu ce rămâi din toată afacerea. Desigur, agricultura ecologică nu are doar părți bune, are și niște restrictii. Partea bună, este că o să primiți subvenție mai mare, perioada va fi pe 7 ani, cu doi ani conversie și cei 5 cu condițiile pe care fiecare fermier își asumă în cererea de solicitare la organismul de control, sumele care se primesc în perioada de conversie este de 450 de euro, apoi după 2 ani 400 de euro, față de 172 Euro/ha, în schimb de exemplu sunt cerințe minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, etc. A atras atențtia asupra faptului că în cazul pășunilor contractele de concesiune trebuie să fie ferme și să fie încheiate pe minim 7 ani.

A menționat apoi etapele pe care trebuiesc parcurse pentru a trece la agricultura ecologică. Primul lucru este să veniți la registrul agricol ca să vă scoateți suprafețele, la APIA să vedeți ce culturi ați avut anul trecut, să contactați un organism de control - în acest sens a lăsat o listă cu organismele de control acreditate la nivel național - cu care se va face un contract pe 7 ani de zile. Organizațiile de control sunt entități acreditate, care evaluează și inspectează producătorii sau distribuitorii de produse ecologice din țara. Fermierii care doresc să treacă la agricultura ecologică se vor înscrie la Direcție până în data de 16 mai în Registrul Ecologic.

Ca și condiții de eligibilitate beneficiarul se angajează: să menţină angajamentul pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestuia, să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică, să respecte cerințele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole, să respecte cerințele specifice aferente angajamentului pentru care aplică. În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate. Alte condiții de eligibilitate aplicabile beneficiarului: este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă. Deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha, ca operator în agricultura ecologică încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform prevederilor legislației naționale. Se încadrează în categoria fermierilor activi, în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Valorificarea produselor se va face pe baza de factură, iar plățile se vor face tot prin APIA pentru suprafețele eligibile și nu prin organismele de control.

Detaliile privind implementarea și verificarea standardelor de eco-condiţionalitate se regăsesc în „Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea”, elaborat de APIA și postat pe site-ul instituției (www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor, în cadrul proiectului Interreg România-Ungaria a realizat platforma pentru gestionarea relatiilor cu cetățenii (https:agriculturacrm.eu/; platforma pentru gestionarea exclusivă a locurilor de muncă în agricultură (https:agriculturajobs.eu/) și platforma pentru susținerea culturilor de formare/instruire în mediu online (https:agriculturaelearning.eu/).