DECESE

 

* “Precum noi am fost întrupaţi în Adam pentru a muri, noi suntem în Isus Hristos pentru a trăi”.

ALEXANDRU GEORGESCU,

OLIMPIA DEMIAN,

FLOAREA SILAGHI,

IOAN BUZGĂU,

JOZSEF VACZI.

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non Stop „La Capătul Drumului” S.R.L.

 

* Cu adâncă durere anunţăm încetarea din viaţă a doctorului

ALEXANDRU GEORGESCU,

tată şi bunic iubit, în vârstă de 89 ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea are loc azi, 13 aprilie, ora 15.00, din Capela Steinberger. Fiul Alexandru, Monica, Michael, Peter, Sandra.

 

* Anunţăm încetarea din viaţă a doctorului

ALEXANDRU GEORGESCU.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i fie ţărâna uşoară. Cuc Lenuţa şi familia.

 

* Mă despart cu tristeţea inerentă firii omeneşti, de loialul prieten de o viaţă,

dr. ALEXANDRU GEORGESCU,

trecut în eternitate cu speranţa optimistă a mântuirii sufletului său, scopul final al fiinţei umane. Voi păstra amintirea plăcută a convorbirilor de taină, privitoare la politică, sociologie şi religie. Rog pe bunul, înduratul Părinte Ceresc să-i confirme speranţa. Familiei îndoliate gând creştinesc de îmbărbătare, mângâiere şi alinare. Dr. ing. Nicolae Cucu. (3113)

 

* Ne despărţim cu tristeţe şi personalitatea distinsă a celui care a fost

dr. ALEXANDRU GEORGESCU.

Odihnească-se în pace. Fam. dr. Adriana şi Vasile Sălăjan.

 

* Ultim omagiu pentru dragul şi bunul nostru vecin,

dr. ALEXANDRU GEORGESCU.

Condoleanţe familiei. Să-i fie ţărâna uşoară. Fam. Monica şi Florian Alb. (3107)

 

* Cu profundă durere în suflete trăiesc tristul eveniment, moartea distinsului coleg şi amic,

dr. ALEXANDRU GEORGESCU,

după o grea şi îndelungată suferinţă. Să aibă parte de linişte şi odihnă veşnică în Împărăţia Cerului. Sincere condoleanţe familiei. Dr. Roman Lucia. (3116)

 

* Transmitem sincere condoleanţe şi profunda noastră compasiune familiei dr. Georgescu Alexandru-junior, în aceste momente triste la trecerea la cele veşnice a tatălui şi bunicului drag,

dr. ALEXANDRU GEORGESCU.

Locatarii blocului M 4, str. Gen. Magheru. (3118)

 

* Cu profundă durere anunţăm pierderea vărului nostru drag,

dr. ALEXANDRU GEORGESCU.

Împărtăşim durerea fiului şi nepoţilor vărului nostru. Odihnească-se în pace. Familia Dragomir. (3121)

 

* Regretăm profund trecerea în eternitate a colegului şi prietenului nostru

dr. ALEXANDRU GEORGESCU,

conducătorul radiologiei bihorene timp de jumătate de secol. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam. dr. George Filip. (3123)

 

* Regretăm profund trecerea mult prea devreme la cele veşnice a prietenului şi naşului nostru,

ANDREI DRAGOMIRESCU,

suflet cald, blând şi nobil. Dormi în pace. Raluca, Stela şi Constantin Anghel. (3108)

 

* Un gând pios de mângâiere pentru prietena mea, Mihaela Dragomirescu, în aceste clipe grele de dureroasă despărţire de soţul drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Rodica şi Eric Ochiş. (3110)

 

* Plecarea prematură şi neaşteptată a prietenului nostru

ANDREI DRAGOMIRESCU,

ne-a lăsat un gol imens în suflete. Suntem alături de tine, Mihaela, în aceste clipe când te desparţi de soţul tău. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar ţie să-ţi dea mângâiere şi linişte sufletească. Colegii din promoţia 1973 a Liceului “Mihai Eminescu”. (3114)

 

* Ne alăturăm familiei îndurerate acum, la trecerea în nefiinţă a doamnei

prof. EVA TODOR,

cadru didactic şi conducător integru şi devotat al aceste şcoli. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colectivul de salariaţi şi conducerea Şcolii Gimnaziale “Nicolae Bălcescu” Oradea. (3109)

 

* Regretăm plecarea dintre noi, a colegei noastre

prof. EVA TODOR

şi ne alăturăm durerii tale, Evi, la despărţirea de draga ta mamă. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. S. Henci şi E. Borduşanu. (3111)

 

* Cu adâncă durere în inimă, cu tristeţe în suflet mă despart de tuşa mea,

FLOAREA SILAGHI.

Dumnezeu să te odihnească în pace. Înmormântarea are loc azi, 13 aprilie 2017, ora 11.00, din Capela Frenţiu. Nu te voi uita. Nepoata Eva.

 

* Cu sufletele îndurerate, cu multe lacrimi ne despărţim de mătuşa noastră

FLOAREA SILAGHI.

Dumnezeu să te odihnească în pace. Strănepotul Dacian cu familia.

 

* Cu durere şi regrete în suflete ne despărţim de tuşa noastră

FLOAREA SILAGHI.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Strănepotul Ovidiu cu familia.

 

* Camarazii din ANCMRR „G-ral Traian Moşoiu” - Filiala Bihor îi aduc un ultim omagiu celui care a fost un medic militar de excepţie, devotat armatei şi ţării,

col. dr. ALEXANDRU GEORGESCU.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Conducerea ANCMRR „G-ral Traian Moşoiu” - Filiala Bihor.

 

 

* Suntem alături de familiile Blânda și Goga, acum când se despart de tatăl iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe cei îndurerați să-i mângâie. Sincere condoleanțe. Familiile Gui și Ciurdariu. (348)

 

 

COMEMORĂRI

* Pios omagiu, recunoştinţă, preţuire şi neuitare în memoria celui care a fost

FLORIAN CHIŞ,

trecut în veşnicie în urmă cu 19 ani.

„ De atunci în fiecare an

Primăvara a venit

Florile au înflorit

Natura la viaţă s-a trezit,

Dar viaţa nu e ca o floare,

Care an de an răsare.

Ca şi bruma trece viaţa

Şi n-ai de unde lua alta.

Viaţa trece nu se-ntoarce

Că aşa e viaţa lăsată

N-o trăieşti decât odată”.

Recunoştinţă celor care îi vor dărui un moment de aducere aminte. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Veşnic îndurerată, soţia Eleonora. (3106) 

 

* O clipă de aducere aminte şi o lumânare aprinsă pentru sufletul dragului nostru

MIHAI PETCA,

trecut în veşnicie de 12 ani. Mulţumim tuturor celor care îi vor dărui un moment de aducere aminte. Familia. (3112)

 

* În 13 aprilie 1956 ai venit pe lume, astăzi este ziua ta

DORINELU meu drag,

ing. DORINEL TURCAŞ.

Cât a fost de frumos în 13 aprilie, atât de trist este azi această zi. Ai fost pentru mine o mană cerească. Durerea şi lacrimile nu se termină de când m-ai părăsit în 13/14 ianuarie 2004, a fost distrusă toată bucuria vieţii mele, fără tine totul este pustiu. Rog pe Tatăl Ceresc să binecuvânteze sufletul tău mare şi frumos. Mă duc la cimitir şi sărut crucea rece ca gheaţa, mă cutremur şi nu am ce face, moartea a învins. Odihnă veşnică în Domnul pentru toţi din familia mea. Mama ta pe veci îndurerată, T. Rozica. (3062)

 

* Aprindem câte o lumânare pe altarul sufletelor la icoana sfântă a iubiţilor noştri părinţi,

agr. NICOLAE RACOLŢA

şi

ETELCA,

la împlinirea a 67, respectiv 4 ani de la plecarea dintre noi. Trăim momente de duioase aduceri aminte şi sentimente profunde. Fie-le ţărâna uşoară şi somnul liniştit. Familia prof. Silaghi Maria. (3117)