DECESE

* Familiei îndoliate regrete profunde și deplina noastră compasiune la dispariția inegalabilului DOMN DIRIGINTE, PROFESOR, DIRECTOR AL COLEGIULUI NAȚIONAL “Em. Gojdu”,

 DOREL TIFOR.

Figură providențială pentru toate generațiile de elevi în căutarea unor modele decente, de autentică valoare spirituală. Sufletul evenimentelor culturale desfășurate în prodigioasa carieră didactică, promotorul Revistei “Țara Visurilor Noastre”, Domnia Sa a stimulat continuu setea de lectură, exprimarea originialității prin creație literară, fiind el însuși un împătimit al literaturii române de ieri (de la Cronicarii predați în mănăstirile din N Moldovei) și de azi. A fost un neobosit moderator al lansării volumelor de poezie și proză semnate de colegi consacrați ori de către elevi debutanți în arta condeiului. Organizator de întâlniri emoționante cu scriitori contemporani și/sau foști absolvenți. Gratitudinea noastră pentru destinele filologice pe care le-a croit după tiparele propriilor exigențe în consonanță cu cele ale prestigiosului liceu. Ne luăm ADIO cu ecourile filmului discutat împreună TO SIR, WITH LOVE! Foști și actuali gojdiști Mariana, Mihaela, Dan, Ana Maria Daisy și Andrei Michael. (FOTO)

 

 

* Ne este greu să găsim cuvintele potrivite acum, la despărțirea de iubitul nostru diriginte

DOREL TIFOR.

Un suflet care s-a ridicat pentru rânduiala în gândire și în cuvânt, de la seva pământului la roadele dorului. Se va întoarce pentru tinerețea de mâine, pentru generațiile viitoare, cu taina duhului fecund al Dascălului etern. Fie-i trecerea un cântec de lumină. Sincere condoleanțe familiei! Colectivul clasei a XII-a C, promoția 1990.

 

* Cu durere nemărginită ne despărțim de dragul nostru diriginte

prof. DOREL TIFOR.

Îl vom păstra mereu în inimile noastre pe bunul nostru profesor, adevărat dascăl prin vocație, un om plin de bunătate și înțelepciune. Mult Milostivul Dumnezeu să-i odihnească sufletul bun în liniște și pace. Sincere condoleanțe întregii familii. Promoția 1986 – cls. a XII-a D. (2475)

 

* Cu nemărginită durere în suflete și inimi, anunțăm încetarea din viață și trecerea spre lumea cea veșnică a celui care a fost

ing. TEODOR FERICIAN,

de 64 ani. Slujba de înmormântare va avea loc la Capela Hașaș, vineri 18 iunie, orele 12.00. Odihnește-te în pace dragul nostru! Familia Ferician: Ana, Viorica, Dragoș, Georgiana, Amelie, Natalie. (2480)

 

* Suntem alături de voi soră Viorica și Dragoș cu familia, în aceste momente grele ale despărțirii pentru totdeauna de dragul vostru

ing. TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Familia Parti Florica și Gyula. (2481)

 

* Suntem alături de sora Viorica și Dragoș cu familia, acum când se despart de dragul lor

ing. TEODOR FERICIAN.

Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Familia Hava: Liliana, Mircea, Mirciulică, Alin. (2482)

 

* La ceas de grea încercare și tristețe, suntem alături de sora Viorica și Dragoș cu familia, acum când se despart de dragul lor

ing. TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Bejușca Anca, Călin, Rareș. (2483)

 

* Suntem alături de nepoții noștri Viorica și Dragoș cu familia, în aceste momente dureroase pricinuite de trecerea la cele veșnice a celui care a fost

ing. TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Ana și Mircea Vișan. (2484)

 

* Împărtășim durerea profundă a nepoților Viorica și Dragoș cu familia, la marea pierdere pricinuită de trecerea la cele veșnice a celui care a fost

ing. TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Ciordaș Gavril și Ileana. (2485)

 

* Suntem alături de verișorii noștri Viorica și Dragoș cu familia, acum când se despart de dragul lor

ing. TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia Ciordaș Victor și Mihaela. (2486)

 

* Un gând de mângâiere și alinare pentru verișorii Viorica și Dragoș cu familia, la ceas de grea încercare, acum când se despart de cel care a fost

ing. TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!  Familiile Bochiș Liviu și Laura, Căvășdan Claudia și Doru. (2487)

 

* Ne exprimăm regretul la trecerea fulgerătoare la cele veșnice a vărului nostru

DORU FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Domnica Nan cu familia. (2479)

 

* În aceste momente pline de tristeţe suntem alături de finii noştri, Dragoş, Georgiana, Amelie şi Natalie, la pierderea tatălui, socrului şi bunicului lor,

TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe! Naşii Tavi, Mona şi Carina. (2465)

 

* Un ultim şi pios omagiu pentru

TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Glăvănaru Costel şi Adriana. (2466)

 

* Suntem alături de familia Ferician, la marea durere pricinuită de moartea neaşteptată a

ing. DORU FERICIAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Neag Dumitru. (2468)

 

* În aceste momente pline de tristețe suntem alături de vecina noastră, doamna Ferician Viorica și familia la plecarea în neființă a soțului, tatălui și bunicului lor

TEODOR FERICIAN.

Sincere condoleanțe vă transmit vecinii din sc. C, familia Cioargă Dorel, Ciorogariu Cornel, familia Pengo J., familia Pogăceanu Teodor, familia Dorobanțu Paul. (2427)

 

* Atunci când cuvintele sunt depășite de regretul pe care ar trebui să îl exprime, nu ne rămâne decât să ne rugăm în tăcere pentru sufletul celui care a fost părintele nostru spiritual

DORU FERICIAN,

plecat prea devreme în veșnicie. A fost un om minunat și va rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să dea putere și mângâiere familiei în acest moment dureros. Fam. Măniguțiu Dumitru. (2476)

 

* Vestea trecerii în veșnicie a nașului nostru drag,

DORU FERICIAN, 

ne-a întristat profund. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să ofere alinare familiei. Măniguțiu Cristian și Sas Anca. (2477)

 

* Cu adâncă compasiune ne alăturăm durerii familiei Ferician în aceste momente de tristețe pricinuite de pierderea celui care a fost soț, tată și bunic

TEODOR FERICIAN.

Dumnezeu să îl odihnească în pace. Conducerea de la S.C. Construcții Bihor S.A.

 

* În momentele grele pricinuite de plecarea spre cele veșnice a celui care a fost

TEODOR FERICIAN.

suntem alături de familie cu gânduri de alinare și compasiune. Dumnezeu să îl odihnească în pace de-a dreapta Sa. Fam. Ghilea Gavrilă.

 

* Un ultim moment de aducere aminte a anilor de studenție și a celor ce au urmat. Drum lin prieten bun,

ing. TEODOR FERICIAN.

Fam. Doru și Dana Negruțiu. (2478)

 

* S-a stins o fiinţă atât de dragă, mama, lăsând în urmă durere şi tristeţe,

MARIA SIME,

din Săcădat, nr. 190. Domnul Isus să mângâie pe fiul Petrică Marius şi familia. Sincere condoleanţe! Vasile Sana şi familia. (2469)

 

* În aceste clipe de grea încercare suntem alături de colega noastră, Alexandra Bîrz, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a tatălui său. Un gând de alinare şi întreaga noastră compasiune. Sincere condoleanţe din partea colectivului Curţii de Apel Oradea. (2470)

 

* Împărtăşim durerea colegei noastre, Alexandra Bîrz şi ne exprimăm profunda compasiune, în aceste momente de tristeţe şi suferinţă, când se desparte de tatăl drag. Sincere condoleanţe familiei! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colectivul Secţiei a II-a civilă, Curtea de Apel Oradea. (2471)

 

* Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a dragei noastre

VETURIA-FLORICA COZMA,

în vârstă de 80 de ani. Înmormântarea are loc azi,  17 iunie, ora 15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în pace! Nu te vom uita niciodată! Nepoţii Ştefan, Nicolae, Adrian, Silviu, Ionică, soră Felicia şi cumnaţii Ştefan şi Nicolae, apropiaţii Luci, Viorica, doamn Busuioc.

 

* Profund îndurerată familia anunță decesul mult iubitului soț, tată, unchi,

NICOLAE PUIA,

din Valea lui Mihai. Chipul tău drag și bunătatea ta nu le vom uita niciodată. Rugăm pe Dumnezeu să te așeze în dreapta Lui. Slujba de înmormântare are loc azi,  17 iunie, la biserica din satul Vintere. Familia. (2473)

 

* Cu mare durere în suflete ne despărțim de dragul nostru fin

NICOLAE PUIA.

Timpul nu va șterge niciodată din inimile noastre chipul tău drag și iubirea cu care ne-ai înconjurat. Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică. Gânduri de mângâiere pentru fina noastră Mărioara și fetița Andra. Nașii familia Dan Ioan și copiii. (2474)

 

COMEMORĂRI

 

* Trecerea timpului nu aduce uitarea, nu poate alina tristețea, nu poate umple golul și dorul pe care l-a lăsat în urmă cu șaisprezece ani iubita noastră mamă,

VIORICA GHERDAN LUCACIU.

Îi păstrăm în inimă chipul dătător de lumină și sacrificiul, dar știm că din înaltul cerului ne privește cu ochi mângâietori dându-ne putere să mergem mai departe. Dumnezeu să-i odihnească sufletul alături de

DUMITRU LUCACIU

și

NICOLAE GHERDAN,

plecați și ei în lumea umbrelor destul de timpuriu. Lumină veșnică! Fiica Angela cu familia. (2427)

 

* Nici zilele, nici lunile și nici anii nu vor putea șterge din inimile noastre ziua de 17 iunie 2017 când, un destin nemilos a rupt firul vieții scumpei noastre soții, mame, soacră și bunici,

ELISABETA IENCIU,

din Cărpinet. Un dor nestins, multe lacrimi și multă durere vor rămâne în inimile noastre. Dumnezeu să-ți dea odihna binemeritată. În veci nemângâiați rămân soțul Vasile, copiii Anghel și Victoraș, nurorile Carla și Roxana, precum și nepoții Alex, Andrei și Victor.