Săptămâna viitoare, Facultatea de Litere a Universității din Oradea va fi gazda lansării cărții „Literaturile române postbelice” scrisă de Ion Simuț. Lucrarea este un eseu despre condiția literaturii sub dictatură.

Volumul va fi lansat marți, 16 ianuarie, la ora 12.00 în sala C023 a Facultății de Litere. „Literaturile române postbelice” are la origine ideea celor patru literaturi (oportunistă, evazionistă, subversivă și disidentă), enunțată pentru prima dată într-un articol din „România literară”, în 1993, și dezvoltată în volumul „Incursiuni în literatura actuală”, apărut în 1994. Toată argumentația și documentarea sunt noi, actualizate la stadiul de acum al interpretărilor critice și al informațiilor de istorie literară despre perioada dictaturii postbelice, despre etapele ei și despre instituțiile ei definitorii (partid unic, Securitate și cenzură). O carte nouă, axată pe o idee ce a devenit din ce în ce mai cunoscută și mai răspândită în retrospectiva literaturii române din perioada postbelică, prin conceptele propuse și prin viziunea care îmbină argumente estetice și argumente politice.

O istorie literară conceptuală, oprită din când în când la interogații teoretice, se intersectează cu o istorie literară narativă, bine documentată, spusă pentru toți cei care vor să-și amintească, dacă au amintiri, sau, dacă nu au trăit acele vremuri, să-și închipuie în trezvie cum a fost. O istorie literară care ține cont de Istorie.

Apărută la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, cartea are 472 de pagini și costă 40 lei.