Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor, prin directorul executiv Adriana Ruge a prezentat raportul de activitate pentru anul 2022, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural din 27 iulie.

În paralel cu desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, în anul 2021 Direcţia Judeţeană pentrru Cultură Bihor a urmărit îndeplinirea a două obiective: Identificarea în vederea clasării bunurilor culturale locale de valoare națională, unele chiar de valoare universală; Colaborarea cu primăriile din județ cu scopul protejării patrimoniului local DJC Bihor a întreprins acţiuni de identificare ale bunurilor culturale mobile din judeţul Bihor de valoare naţională şi chiar universală. În funcție de semnificația lor, de vechimea, de unicitatea sau raritatea lor, bunurile mobile pot fi incluse în tezaurul patrimoniului cultural național mobil, dacă au o valoare excepțională pentru umanitate, sau în fondul patrimoniului cultural național mobil, dacă au o valoare deosebită pentru România. Astfel, au fost selectate pentru clasare: coligatul ce cuprinde numărul revistei "FAMILIA-fóia enciclopedică și beletristică cu ilustraţiuni" în care poetul naţional Mihai Eminescu a debutat în anul 1866 cu poezia "De-aş avea" din colecţia Muzeului Memorial Iosif Vulcan, secţie a Muzeului Ţării Crişurilor - Complex Muzeal Oradea;  celebrul cojoc "binşenesc", aparţinând Muzeului Municipal Beiuş. Au fost supuse procedurii de clasare două cojoace "binşeneşti" din colecţia Muzeului Municipal Beiuş care pentru întrunirea punctajului de clasare, au necesitat lucrări de conservare şi restaurare, intervenţii realizate la Muzeul Naţional Astra din Sibiu cu finanţarea DJC Bihor.
Dosarele de clasare transmise Ministerului Culturii au fost întocmite de experți acreditați, angajați ai Muzeului Ţării Crişurilor. În anul 2022 în şedinţele din luna martie şi luna mai, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a aprobat clasarea coligatului şi a celor două cojoace "binşeneşti" în categoria Tezaur a patrimoniului naţional.

În atenția DJC Bihor a fost și arhitectura industrială din Oradea, categorie din care până în prezent nu s-a clasat niciun obiectiv. A fost finalizată procedura de clasare pentru Ansamblul Fostei Remize de Tramvaie Oradea; s-a continuat procedura de clasare pentru Fosta Fabrică de Spirt şi Drojdie Adolf Moskovits şi Fii, str. Evreilor Deportaţi nr. 13 A, corpurile C1, C5, C8 declanşată anterior anului 2021 şi, în anul 2022, s-a declanşat procedura de clasare pentru Depoul CFR Staţia Oradea, str. Bihorului nr. 2.

 

Inscripţii pentru monumentele din Bihor

În anul 2021 DJC Bihor a stabilit colaborări pentru susţinerea UAT-urilor în activitatea de amplasare/inscripţionare cu însemnul distinctiv de monument istoric a imobilelor clasate în patrimoniu. În prima etapă s-a constatat că niciun oraș nu are monumentele inscripționate. DJC Bihor a finanţat proiectul tehnic de arhitectură pentru realizarea plăcii de monument istoric la clădirile monument din localităţile: Beiuş, Marghita, Săcuieni. Până în prezent au fost amplasate plăcuțe pe monumentele istorice de arhitectură din Beiuș și Săcueni, în Marghita procesul de implementare fiind în etapa de licitație. În anul 2022 DJC Bihor finanțează întocmirea proiectelor pentru plăcuțe ce urmează a fi amplasate pe monumentele de arhitectură din: Nucet (biserica de zid din localitatea Băița), Aleșd (biserica de lemn din localitatea Peştiş), Salonta și Ștei.

De asemenea, instituţia a avut o bună colaborare cu primăriile din judeţ ca urmare a descoperirilor arheologice întâmplătoare, şi cu Primăria Oradea pentru desfăşurarea celor mai ample cercetări arheologice preventive derulate în Centrul Istoric Oradea, finalizate cu modificarea proiectului Parcării subterane Park and Ride din P-ța Emanuil Gojdu, cu scopul protejării, conservării şi integrarea vestigiilor, respectiv punerea în valoare a celor mai semnificative fundaţii de zidărie descoperite. La intenţia exprimată de Primăria Biharia cu privire la accesarea de fonduri europene pentru punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Cetății Biharia, DJC Bihor a propus punerea în valoare a tuturor etapelor de construire ale cetății. De asemenea, instituţia a colaborat cu Primăria Comunei Pietroasa pentru identificarea proprietarilor terenului de deasupra peșterii monument istoric Coliboaia.