Noua Lege a zootehniei adoptată de Camera Deputaţilor reglementează creşterea şi exploatarea, ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului zoopastoral.

Noile prevederi legale au ca scop realizarea următoarelor obiective: creşterea şi ameliorarea genetică a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic; conservarea fondului genetic al speciilor autohtone şi menţinerea diversităţii genetice a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic; respectarea normelor de protecţie a mediului, de sănătate publică si a normelor sanitare veterinare în vigoare; îmbunătăţirea calităţii produselor de origine animală, rentabilității și competitivității pe piață a producției realizate; garantarea unui nivel superior de calitate al hranei pentru animale prin care să se asigure conversia optimă a resurselor nutritive în produse de origine animală; asigurarea alinierii la standardele internaţionale. Dispoziţiile legii se aplică crescătorilor de animale din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de blană, canide, feline, precum şi crescătorilor de păsări, peşti şi viermi de mătase. În înţelesul legii, crescătorii speciilor de interes zootehnic sunt persoanele fizice şi juridice care deţin speciile de animale menționate mai sus, înscrise în Registrul agricol, în Registrul Naţional al Exploataţiilor, în Sistemul de Identificare şi Înregistrare a Ecvideelor şi/sau în altă bază de date de interes naţional recunoscută de către autoritatea competentă a statului în zootehnie. Legea prevede și pedepse aspre cu închisoarea și amenzi uriașe pentru crescătorii de animale. Astfel, potrivit Legii zootehniei, sunt considerate infracțiuni: falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale; executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorităţii competente a statului în zootehnie; utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice animale în alte scopuri; introducerea pe teritoriul Românei de reproducători şi/sau material biologic fără autorizaţie conform legislaţiei în vigoare. Se pedepsesc cu închisoarea: falsificarea înscrisurilor în certificatele zootehnice sau în alte evidenţe oficiale  (de la 1 la 6 ani); utilizarea sumelor alocate pentru ameliorarea şi conservarea resurselor genetice animale în alte scopuri (închisoare de la 1 la 7 ani); executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorităţii competente a statului în zootehnie, respectiv introducerea pe teritoriul Românei de reproducători şi/sau material biologic fără autorizaţie conform legislaţiei în vigoare (închisoare de la 2 luni la 2 ani sau amendă penală).

Legea zootehniei stabilește atribuirea directă a terenurilor crescătorilor de animale de către primării, Consilii județene și Agenția Domeniilor Statului (ADS). Agenţia Domeniilor Statului încheie contracte de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condiţiile legii, cu crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum şi cu crescătorii de păsări. Consiliile judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale, care deţin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinaţie agricolă, libere de contract, încheie contracte de concesiune/închiriere, după caz, prin atribuire directă, în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu crescătorii de animale. Procedurile de concesionare pentru crescătorii de animale se aplică cu prioritate în prima sesiune, iar suprafeţele destinate crescătorilor de animale sunt stabilite de concedent înainte de concesionare. În situaţia în care suprafeţele sunt mai mici decât cele solicitate se aplică procedura concurenţială. În vederea concesionării sau închirierii, după caz, crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, trebuie să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe specie şi să aibă sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă.