Ghidul pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu constituie o sinteză a aspectelor privind regulile pe care trebuie sa le respecte fermierii în vederea accesării subvenţiilor APIA în conformitate cu reglementările în vigoare.

Astfel, diversificarea culturilor se aplică de către fermierii care utilizează mai mult de 10 hectare de teren arabil şi constă în existenţa a două sau mai multe culturi pe terenul arabil. Potrivit normelor, fermierul trebuie să asigure cel puţin două culturi diferite dacă utilizează suprafeţe de teren arabil cuprinse între 10 şi 30 hectare, cultura preponderentă trebuind să  acopere maximum 75% din terenul arabil. În ceea ce priveşte suprafeţele de teren arabil mai mari de 30 hectare, fermierul trebuie sa asigure cel putin trei culturi diferite, cultura preponderenta acoperind maximum 75 % din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună maximum 95 % din terenul arabil.În situaţia în care suprafaţa de teren arabil este cultivată în proporţie de peste 75% cu iarbă sau alte plante erbacee sau este pârloagă, cultura preponderentă de pe restul suprafeţei arabile trebuie să ocupe maxim 75 % din terenul arabil rămas. Exploataţiile sunt exceptate de la diversificarea culturilor dacă: au teren arabil mai puţin de 10 ha; practică agricultura ecologică - numai terenul arabil utilizat pentru producţia ecologică este exceptat de la diversificare; întreaga suprafaţă este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producţie; peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat pârloagă sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări, cu condiţia ca suprafata arabilă care nu face obiectul acestor utilizări să fie de maxim 30 ha; peste 75 % din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de iarba sau alte furaje erbacee sau pentru culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări, cu condiţia ca suprafaţa arabilă care nu face obiectul acestor utilizari să fie de maxim 30 ha; peste 50 % din suprafaţa arabilă declarată în anul de cerere curent nu a fost declarată de fermier în cererea sa unică de plată din anul anterior şi în cazul în care, pe baza unei comparaţii geospaţiale a parcelelor solicitate în cererea unică de plată din anul curent, se constată că întregul teren arabil este cultivat cu o cultură diferită faţă de cea din anul calendaristic anterior.