Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reamintește procesatorilor că până la data de 31 ianuarie mai pot fi depuse online cereri de finanțare pentru înființarea sau modernizarea unităților de producție, inclusiv pentru achiziția de abatoare mobile.

Finanţările pot fi obţinute prin intermediul submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea de produse agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Fondurile nerambursabile pot fi solicitate de către microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (PFA, II, IF, SRL), alte întreprinderi, precum și de către cooperative și grupuri de producători. Cofinanțarea acordată prin PNDR este de 50% din valoarea totală eligibilă a investiției în cazul în care proiectul este realizat de IMM-uri sau de 40% pentru alte întreprinderi și crește la 70% pentru investițiile colective inițiate de cooperative sau grupuri de producători. Solicitanții eligibili pot obține finanțare prin PNDR 2020 pentru achiziția de abatoare mobile în cazul în care realizează un lanț alimentar integrat, ceea ce presupune achiziționarea abatorului mobil, a mijlocului de transport specializat (remorcă sau semiremorcă specializată) pentru colectarea materiei prime sau comercializarea produselor agroalimentare, precum și modernizarea sau înființarea unității de procesare. În vederea obținerii finanțării acestor tipuri de abatoare, solicitanții trebuie să respecte legislația în vigoare, precum și condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului aferent submăsurii 4.2. Stabilirea eligibilității cererii de finanțare se realizează în urma analizării proiectului și a documentelor atașate, în conformitate cu Ghidul solicitantului și metodologia de verificare aplicabile submăsurii 4.2.

Abatoarele mobile sunt extrem de utile comunității rurale prin sacrificarea pe loc a animalelor fără a mai fi necesar transportul acestora la marile unități de abatorizare şi se pot realiza activități precum prelucrarea primară, depozitarea temporară și comercializare directă. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, solicitanții au la dispoziție în Baza de date a AFIR cu prețuri de referință mai multe tipuri de abatoare modulare pentru bovine, ovine, porcine, păsări și iepuri, care pot fi achiziționate direct cu prețuri începând de la 55.000 de euro. Valoarea fondurilor disponibile se modifică continuu și reprezentanţii instituţiei recomandă consultarea acestora direct pe pagina de internet a AFIR. De menționat faptul că pentru punerea în funcțiune sunt necesare o serie de utilități pentru ca abatorul să fie operațional. Astfel, este nevoie de apă curentă, energie electrică, canalizare sau fosă septică. De asemenea, abatoarele mobile trebuie să primească autorizație de funcționare din partea autorităților sanitare, sanitar-veterinare, de mediu pe numele beneficiarului – autorizația se eliberează pe centru de sacrificare (container); la mutarea într-un nou amplasament, se reautorizează de către Direcția Sanitar Veterinară; rulota cu rol de măcelărie se autorizează separat. Termenul limită pentru solicitarea acestor fonduri este 31 ianuarie 2019, ora 16.00, în limita fondurilor disponibile (sesiunea se poate închide înainte de data limită în cazul în care valoarea fondurilor solicitate atinge plafonul de 200% din valoarea alocării sesiunii).