Cuantumul ajutorului acordat atât fermelor vegetale, cât și zootehnice, prin această submăsură de dezvoltare rurală, este de maxim 1,5 milioane de euro/beneficiar.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe site-ul oficial, Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, sesiunea 2021, varianta consultativă. Potrivit Ghidului AFIR, varianta consultativă, prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel: pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 350.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă (inclusiv tineri fermieri); 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof; 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare); 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing); 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing). De asemenea: pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000  SO și  500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, drenaj, desecare la nivel de  fermă; 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof; 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare); 700.000 Euro  pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing); 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing); pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi: 400.000 Euro pentru achiziții simple și/sau irigații, dreanj, desecare la nivel de  fermă; 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof; 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare); 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);  1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing). Totodată, pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000  Euro  indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei. Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii definiți în acord cu prevederile R 1305/2013, R 1307/2013 si PNDR 2014-2020 astfel, beneficiarii fermieri  sunt definiți în cadrul PNDR 2014-2020 ca fiind  persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale așa cum sunt definite în Oug. 44/2008, sau juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.