Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Bihor informează contribuabilii persoane fizice că pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, prin accesarea serviciului „Spațiul Privat Virtual” (SPV).

Concret, SPV este: gratuit și disponibil 24 de ore din 24; o alternativă la comunicarea prin poștă sau la ghișeu, evitându-se deplasările; ușor de accesat, nu implică costuri, poate fi accesat oricând folosind computerul sau un dispozitiv mobil cu acces la Internet. De asemenea, SPV oferă posibilitatea comunicării prin SPV a documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul 660/2017, dintre care amintim: declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice (formular 212); cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (Formular 230); cerere de înregistrare a contractelor de locațiune (Formularul 168); cererile de eliberare a certificatelor de rezidență fiscală (inclusiv pe machetele altor state); chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea/ plecarea în/din România; acces la serviciul „Buletin informativ” care constă în punerea la dispoziție a unor informații publice cu caracter financiar sau fiscal, în scopul îndrumării contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor fiscale; posibilitatea de a solicita diferite informații (situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, duplicat declarație unică, duplicat recipisă, duplicat cerere de înregistrare a contractelor de locațiune etc); posibilitatea de a solicita diferite documente (adeverință de venit, certificat de atestare fiscala, certificatul de cazier fiscal); posibilitatea de a se programa online înainte de deplasarea la sediile unităților fiscale, pentru a fi primiți la ora dorita de contribuabil; posibilitatea de a transmite solicitări de asistență în domeniul fiscal prin formularul de contact inclus în SPV. AJFP Bihor menționează că documentele comunicate prin SPV au aceeași putere juridică cu cele comunicate prin poștă sau la ghișeu motiv pentru care, în cazul utilizării SPV nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal. Înrolarea în SPV se poate realiza prin: autentificare cu ajutorul certificatului digital calificat - modalitate valabilă pentru persoanele fizice care deţin un certificat digital calificat; autentificarea cu user/parolă - modalitate valabilă pentru persoane fizice care nu dețin un certificat digital calificat. Înregistrarea în SPV a persoanele fizice care nu dețin un certificat digital se face prin accesarea pe site-ul ANAF - www.anaf.ro a secţiunii Servicii online -  Înregistrare/înrolare persoane fizice și juridice - Persoane fizice - Înregistrare cu parolă, unde se vor completa datele personale, putându-se opta pentru cele patru tipuri de aprobare stabilite de către prevederile legale: aprobarea la ghişeu;  verificare număr înregistrare decizie; aprobare prin verificare număr document;  identificare vizuală.