Pentru a putea beneficia de modalitatea de comunicare online cu administraţia fiscală şi de toate avantajele pe care aceasta le oferă, ANAF recomandă contribuabililor înscrierea în „Spaţiul Privat Virtual”.

Agentia Nationala de Administare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii că printre facilităţile pe care le oferă Spaţiul Privat Virtual (SPV) se numără şi eliberarea adeverinţei de venit. Adeverinţa de venit atestă veniturile realizate de un contribuabil într-un an fiscal, aceasta numărându-se printre cele mai solicitate acte la ghişeele ANAF, ea fiind solicitată în multe situaţii. Măsura a fost reglementată prin Ordinul MFP nr. 572/2015. Conform documentului menţionat “instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana fizică doreşte să depună certificatul de atestare fiscală sau adeverinţa de venit comunicate prin intermediul serviciului poate verifica şi descărca conţinutul documentului accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe site-ul internet al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Servicii Online, folosind numărul de înregistrare al documentului şi codul numeric personal al persoanei fizice. Pentru a putea beneficia de modalitatea de comunicare online cu administraţia fiscală şi de toate avantajele pe care aceasta le oferă, ANAF recomandă contribuabililor înscrierea în „Spaţiul Privat Virtual”. În sediile fiscale ale instituţiei sunt disponibile calculatoare pentru contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu au acces la internet. Toate documentele puse la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul Spaţiului Privat Virtual sunt înscrisuri cărora li s-a incorporat sau li s-a asociat logic o semnătura electronică extinsă în sensul Legii 455/2001, republicată, precum şi Regulamentului (UE) nr. 910/2014 nefiind necesară prezentarea la unitatea fiscală pentru semnătură sau ştampilă. Instituţia publică, autoritatea publică sau orice altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documente comunicate prin SPV poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora astfel: de pe site-ul ANAF, categoria Servicii Online - Verificare documente electronice eliberate prin SPV (poziţia 5) - verificare documente electronice, utilizând numărul de înregistrare al documentului şi codul de identificare fiscală sau prin aplicaţia pusă gratuit la dispoziţie de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) pe pagina de internet proprie. De altfel, aşa cum precizează reprezentanţii ANAF, adeverinţa de venit nu este singurul tip de document care poate fi obţinut prin intermediul SPV-ului, acest lucru pentru că, prin Ordinul nr. 2894/2019 au fost introduse şi alte beneficii pentru utilizatori, printre care şi verificarea prelucrării Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pe care au depus-o pe suport de hârtie.