Raportarea impozitului pe profit se face prin intermediul Formularului 101, contribuabilul având obligaţia de a depune documentul la unitatea fiscală în a cărei evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Potrivit Codului fiscal, la plata impozitului pe profit sunt obligate: persoanele juridice din România, cu câteva excepţii (Trezoreria Statului, instituţiile publice, Banca Naţională a României etc); persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România; persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; persoanele juridice străine care realizează venituri din transferul proprietăților imobiliare situate în România; persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

Potrivit normelor în vigoare, formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziție de ANAF și se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin e-mail. În cazul în care declaraţia depusă trebuie să fie corectată, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop. Atenţie! Nedepunerea la timp a Formularului 101 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei pentru  persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 la 1.000 de lei, pentru celelalte persoane juridice.

Reamintim că regulile care guvernează impozitul pe profit au fost modificate semnificativ de la 1 ianuarie 2017, atunci când au intrat în vigoare multe dintre prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016. Astfel, în situaţia în care contribuabilii solicită fie revenirea la anul calendaristic, fie modificarea perioadei anului fiscal modificat, măsurile aplicabile de la 1 ianuarie 2017 stabilesc următoarele: dacă anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi 31 decembrie a anului calendaristic respectiv; dacă se modifică perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi ziua anterioară primei zile a noului an fiscal modificat. De asemenea, noile dispoziţii cuprind şi precizări legate de termenele privind comunicarea către organele fiscale competente a modificării perioadei anului fiscal. Astfel, contribuabilii comunică Fiscului modificarea perioadei anului fiscal, după cum urmează: până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, pentru contribuabilii care îşi vor modifica anul fiscal potrivit primei variante de mai sus; în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul celor care îşi vor modifica anul fiscal potrivit celei de-a doua ipostaze prezentate anterior. În funcţie de veniturile totale, firmele care îşi desfăşoară activitatea în România plătesc fie impozit pe veniturile microîntreprinderilor, fie impozit pe profit, asta dacă nu desfăşoară activităţi în turism sau alimentaţie publică, acolo unde trebuie achitat un impozit specific. De altfel, regulile pentru impozitarea microîntreprinderilor au fost serios modificate în ultima vreme, inclusiv la început de 2017, când prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 s-a stabilit ca plafonul până la care o persoană juridică se poate înscrie ca microîntreprindere să crească de la valoarea de 100.000 la cea de 500.000 de euro. De precizat că firmele din România sunt obligate să declare și să achite impozitul pe profit aferent anului 2016 până la data de 27 martie 2017.