Începând cu vara anului trecut, utilizarea exclusivă a registrului electronic al zilierilor a devenit obligatorie pentru cei ce folosesc munca lucrătorilor cu ziua.

Registrul electronic al zilierilor, obligatoriu acum pentru firmele și PFA-urile care folosesc lucrători cu ziua, poate fi folosit atât în varianta pentru dispozitive mobile, cât și în varianta pentru desktop. Practic, acum e disponibilă atât aplicația pentru telefoane și tablete, cât și versiunea pentru laptopuri sau desktopuri. Potrivit Legii 52/2011, lucrătorii cu ziua pot activa în mai multe domenii: agricultură, vânătoare și servicii anexe; pescuit și acvacultură; activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; publicitate; activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (săpături arheologice); creșterea materialului săditor - creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure; activități de interpretare artistică - spectacole, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole, activități de gestionare a sălilor de spectacole și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), direct sau prin unitățile din subordinea sa; creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale; activități de alimentație (catering) pentru evenimente; activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare; restaurante; baruri și alte activități de servire a băuturilor; activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale; hoteluri și alte facilități de cazare; facilități de cazare similare; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - tabere de copii, organizate de MTS, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - cabane; activități ale bazelor și cluburilor sportive; activități de manipulare a mărfurilor și activitățile de curățenie și întreținere în domeniile enumerate anterior.

Beneficiarii muncii ocazionale care au întrerupt sau limitat activitatea în 2020 din cauza coronavirusului au avut acces, din vara anului recent încheiat, la decontarea unor mici porțiuni din sumele pe care trebuie să le plătească zilierilor. Ajutorul ar fi trebuit să se acorde doar până la sfârșitul lui 2020, dar autoritățile au decis prelungirea sa până la 30 iunie 2021. Ajutorul financiar e oferit pentru zilierii care își desfășoară activitatea în domeniile de activitate afectate de criza generată de coronavirus și constă în acordarea unei sume de 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de muncă. Banii se acordă pe o perioadă de trei luni (nu mai târziu de 30 iunie 2021), prin agențiile pentru plăți și inspecție socială. Prevederile legale mai stabilesc că zilierul nu poate activa mai mult de 120 de zile pe an, dar există și domenii exceptate de la această regulă, în care poate lucra până la 180 de zile anual. În ceea ce priveşte plata, chiar dacă remunerația brută orară a zilierilor se stabilește prin negociere directă cu angajatorul, conform Legii 52/2011, aceasta nu poate fi mai mică decât valoarea pe oră a salariului minim brut pe țară, din care firmele și PFA-urile trebuie să scadă, să declare (cu formularul fiscal 112) și să achite la stat impozitul pe venit (cotă - 10%) și contribuția la pensii (cotă - 25%), potrivit Legii zilierilor. De asemenea, Legea 52/2011 mai stabilește că activitatea desfășurată de zilier nu conferă calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, însă zilierul se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate.