Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte contribuabililor care au optat pentru calculul, declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, că au obligaţia de a efectua plata anticipată privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului I 2017, până marţi, 25 aprilie 2017.

Conform prevederilor art. 41 alin.(8) din Codul fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi de plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestrial în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) (contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic) actualizează plăţile anticipate trimestrial cu ultimul indice al preţurilor de consum comunicat pentru anul în care începe anul fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declaraţiei privind impozitul pe profit. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.240/2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr.123/2017, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017 este 101,4%.

De asemenea, ANAF reaminteşte că, potrivit legii, începând cu acest an, se aplică următoarele cote de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, diferenţiate în funcţie de numărul de salariaţi: 1% - pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi; 3% - pentru microintreprinderile care nu au salariaţi. În vederea aplicării cotelor de impunere, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care: au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi; au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariaţi existent la sfârşitul ultimei luni a trimestrului respectiv. Astfel, pentru plata impozitului aferent trimestrului I al anului 2017, plată cu primul termen tot până la data de 25 aprilie, se are în vedere numărul de salariaţi existent la data de 31 martie 2017. Pentru microintreprinderile care au un salariat şi care aplică cota de 1%, al cărui raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este angajat un nou salariat. Noul salariat trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durata determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni. De asemenea, microîntreprinderile care nu aveau nici un salariat, dar au angajat un salariat în trimestrul I vor aplica cota de 1% dacă noul salariat este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.