Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) Reaminteşte contribuabililor că, începând cu acest an, în legislația românească a fost introdus impozitul specific, cel care se aplică, în principiu, hotelurilor, restaurantelor și barurilor.

Persoane juridice române plătitoare de impozit specific în conformitate cu Legea nr. 170/2016, că data de 25 iulie 2017 este termenul limită de declarare şi plată a impozitului specific unor activităţi pentru semestrului I din 2017. ANAF reaminteşte că, prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" au obligaţia de a declara şi plăti impozitul specific, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, suma de plată reprezentând o jumătate din impozitul specific anual. Concret, termenele-limită până la care trebuie achitat impozitul sunt: 25 iulie 2017 - plata primei tranşe, aferente semestrului I din 2017; 25 ianuarie 2018 - plata celei de-a doua tranşe, aferente semestrului II din 2017. Declararea semestrială a forfetarului se face prin intermediul Formularului 100 („Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat”).

Metodologia de calcul a impozitului specific anual este stipulată în Legea nr. 170/2016, respectiv Ordinul comun al ministrului turismului şi ministrului finanţelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. În vederea îndrumării contribuabililor şi aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare privind impozitul specific unor activităţi, ANAF a elaborat un Ghid privind aplicarea impozitului specific unor activităţi, care a fost publicat pe site-ul ANAF, la secţiunea Asistenta contribuabili/ Persoane fizice/ Ghiduri curente.

Informaţii detaliate se pot obţine de la structurile pentru asistenţă a contribuabililor din cadrul organelor fiscale, respectiv telefonic la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 031.40.39.160.