Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trimite prin Spaţiul Privat V comunicate celor care înregistreaza în evidența fiscală obligații fiscale restante, reprezentând impozite şi/sau contribuţii sociale cu reținere la sursă, a căror neplată în termen de 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege.

Potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, „constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege”. „Prin urmare, vă comunicăm faptul că, figurați în evidența fiscală cu obligații fiscale restante reprezentând impozite şi/sau contribuţiilor sociale cu reținere la sursă, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data de 01 martie 2022 și care se încadrează în prevederile legale anterior invocate. Pentru a vă consulta situația fiscală actualizată, puteți accesa din Spațiul Privat Virtual fișa pe plătitor” - menţionează ANAF. Pentru a nu intra sub incidența prevederilor mai sus menționate, instituţia recomandă achitarea, de îndată, a acestor obligații fiscale ori contribuabililul trebuie să solicite acordarea uneia dintre facilitățile fiscale în vigoare, respectiv: eșalonarea la plată, reglementată de art. 184 - art. 209 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu prevederile Ordinului ANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, cu modificările și completările ulterioare; eșalonarea la plată, în formă simplificată, reglementată de art. 209^1 - art. 209^14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului ANAF nr. 1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central; restructurarea obligațiilor bugetare, reglementată de Capitolul I din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului MFP nr. 2810/2021 pentru aprobarea Procedurii de Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare.