Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate.

Potrivit art. 120 din Codul Fiscal, contribuabilii care desfăşoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligaţi să depună la Fisc declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. De la prevederile menţionate fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reţine la sursă. Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună declaraţia unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător, în termenul precizat -  15 martie inclusiv a fiecărui an. În ceea ce priveşte contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la Fiscul competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. De asemenea, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi. În situaţia în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor legale (art. 84 alin. 2) şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul este recalculat de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de PF. ANAF mai precizează că, în situaţia acelor contribuabili, respectiv asociaţii fătră personalitate juridică care încep o activitate în luna decembrie, aceştia au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de PF până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.