Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) oferă contribuabililor servicii electronice care sunt disponibile non-stop, sunt uşor de accesat şi nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal.

Un prim serviciu electronic oferit de ANAF este Spaţiul Privat Virtual (SPV) care oferă contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice toate facilităţile comunicării electronice a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi a altor informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acestora. Prin SPV se pot obține, fără să fie nevoie de deplasarea la un sediu ANAF și chiar din străinătate, pe lângă diverse informații, și anumite documente fiscale. De exemplu, contribuabilii pot obține prin SPV, printre altele, notificările privind rezidența persoanelor fizice, declarațiile de înregistrare fiscală, cererile pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală, certificatele de rezidență fiscală, cererile de restituire, situația obligațiilor fiscale restante și cazierul fiscal. Accesarea serviciului "Spaţiul Privat Virtual" se face de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, la secţiunea Servicii Online-Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual. De asemenea, ANAF oferă: serviciul Depunere declaratii online, un serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat cu menţiunea că certificatul poate fi folosit pentru transmiterea mai multor declaraţii. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea Servicii on-line/Declaratii electronice/Descarcare declaratii; Asistenţa prin e-mail este un serviciu prin care contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Serviciul este disponibil accesând secţiunea Formular de contact de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro. Buletinul informativ fiscal cuprinde informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă în materie fiscală care au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară. Acest serviciu este disponibil pe site-ul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili/Legislaţie/Noutăţi legislative; Ghiduri curente care au scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor. Acestea sunt orientate pe grupuri ţintă fiind disponibile pe site-ul www.anaf.ro , secţiunea Asistenţa contribuabili/Legislaţie/Ghiduri curente.