Conform prevederilor Codului fiscal, termenul de 15 martie trebuie respectat și de către contribuabilii care obțin venituri din chirii de la începutul anului curent.

Astfel, până la 15 martie anul acesta, contribuabilii au obligaţia de a face o estimare a veniturilor pe care le vor obține în acest an din această sursă,m însă plata impozitului și a eventualelor contribuții pentru veniturile pe 2019 are termen abia pe 15 martie anul viitor. În schimb, cei care obțin venituri din chirii după termenul de 15 martie, vor depune ulterior declarația, dar în cel mult 30 de zile de la momentul semnării contractelor. Depunerea declarației se face numai online, nu și la ghișeu. Obținerea veniturilor din chirii conduce la obligația de a plăti impozit pentru acestea, în procent de 10%, cota de 10% nefiind aplicată la venitul brut înscris în contract (valoarea chiriei), ci la acest venit brut din care se scade o cotă forfetară de 40% din acesta. Atenție! Perioada impozabilă, potrivit Codului fiscal, este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Prin urmare, dacă un contract de închiriere încheiat anul acesta se întinde dincolo de anul 2019, în declarația unică pentru anul 2019 nu vor fi cuprinse veniturile obținute în altă perioadă, care nu face parte din acest an. Plățile pentru impozitul și eventualele contribuții datorate în baza declarației unice se pot face în orice moment și în oricâte tranșe dorește contribuabilul, însă nu mai târziu de 15 martie anul următor. Singura care ar putea fi plătită obligatoriu în cazul acestor venituri este contribuția la sănătate, acest lucru întrucât contribuţia la pensii nu e datorată pentru cele din chirii. Nici CASS-ul nu e însă obligatoriu de plătit în toate cazurile, ci doar atunci când veniturile nete (calculate cum spuneam mai sus) depășesc 12 salarii minime brute. Pentru veniturile din 2019, raportarea venitului net se face la un plafon de 24.960 de lei (pentru că un salariu minim brut e de 2.080 de lei), dar pentru declarația unică pe 2018 plafonul e de 22.800 de lei, deoarece salariul minim era mai mic anul trecut. Cota de CASS este de 10%, aplicată unei baze stabilite prin Codul fiscal, iar nu veniturilor obținute din chirii. Baza e reprezentată de valoarea salariului minim. Lunar, procentul de 10% se aplică acestei baze de calcul, iar nu venitului brut ori net din chirii. De precizat că asigurarea se dobândește de la momentul depunerii declarației unice și e valabilă până la 15 martie anul următor celui de depunere.