Potrivit calendarului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), mâine, 15 iunie, contribuabilii au de îndeplinit o serie de obligaţii fiscale.

Astfel, trebuie depuse: Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat; Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal; Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedenta - Anexa nr.26; Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26. De asemenea, mai trebuie depuse după caz: Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedenta - Anexa nr.19. Aici sunt vizaţi destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile;  Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedenta - Anexa nr.12. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile; Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate, respectiv produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile; Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14. Obligaţia revine antrepozitarilor autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Potrivit calendarului fiscal, mâine, 15 iunie, contribuabilii trebuie să mai depună: Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15; Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16; Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedenta - Anexa nr.21. Nu în ultimul rând, mai trebuie depusă şi  Evidenţa achiziţionării, utilizării deteriorării, distrugerii şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.