Potrivit prevederilor legale, când ultima zi a unui termen se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Astfel, pentru anul 2020, ultima zi pentru depunerea Formularului 204 este 17 februarie 2020.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii că data 17 februarie 2020 este termenul limită de depunere a Formularului 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”. Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din: activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real; silvicultura, pentru care venitul net anual se determină în sistem real; activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit. Declarația NU se depune: în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit; în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli. Prin excepţie, în cazul veniturilor din activităţi agricole, pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, termenul de depunere al F204 este până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului fiscal în curs. Potrivit prevederilor Codului de procedura civila, când ultima zi a unui termen se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Astfel, pentru anul 2020, termenul de depunere al Formularului 204 este 17 februarie 2020. Potrivit legislaţiei în vigoare, declaraţia se depune împreună cu anexa/anexele completata/completate, dacă este cazul, direct la registratura Fiscului sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Reamintim că Formularul 204 este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului F204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 din 28 ianuarie 2019.