Pentru a sprijinii activitatea de conformare voluntară a contribuabililor în vederea îndeplinirii obligației de înregistrare fiscală și pentru eficientizarea administrării fiscale, prin noul proiect de ordin se propune extinderea modalității de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală/de radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției proiectul de Ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare, că, în prezent, înregistrarea fiscală inițială a contribuabililor se poate realiza numai prin depunerea declarației, în format hârtie, la registratura Fiscului competent ori prin transmiterea acesteia prin poștă cu scrisoare recomandată. Mențiunile ulterioare înregistrării fiscale pot fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea Formularului 700 „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”. Totodată, în vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea fiscală/declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale și radierea înregistrării fiscale a acestora, se propune renunțarea la 11 formulare utilizate de contribuabili pentru declararea unor mențiuni sau situații prevăzute de legislația în vigoare și cuprinderea informațiilor din aceste formulare în declarațiile de înregistrare fiscală. Formularele vizate sunt: 012 - Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit; 014 - Notificare privind modificarea anului fiscal; 050 - Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului; 061 - Declarație privind sediile secundare; 085 - Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 087 - Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori; 091 - Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri; 092 - Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România; 094 - Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent; 097 - Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare; 099 - Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, contribuabilii vor avea posibilitatea, printre altele: să solicite înregistrarea în scopuri de TVA/anularea înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii; să notifice Fiscul cu privire la aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori; să efectueze mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare; să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului; să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligația înregistrării fiscale; să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal. Prin acest proiect de ordin se propune aprobarea modelului și conținutului formularelor de înregistrare fiscală (010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 060, 070 și 700) și a instrucțiunilor de completare ale acestora.