Cazierul contravențional a fost introdus începând cu data de 1 septembrie și va permite identificarea operatorilor economici și a faptelor pentru care s-a aplicat deja sancțiunea avertismentului, astfel încât, la o nouă încălcare, aceasta să nu mai fie repetată.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță o serie de măsuri menite să îmbunătățească actul de control, să asigure și să întărească abordarea unitară a acestuia la nivel național și să împiedice încălcările repetate ale operatorilor economici. În acord cu hotărârile pronunțate de către instanțele de judecată, în cauzele din domeniul protecției consumatorilor, care au în vedere principiul proporționalității aplicării sancțiunii, conform căruia «dacă operatorul economic a mai fost sancționat anterior cu avertisment se au în vedere și circumstanțele personale ale contravenientului», sens în care se poate aplica sancțiunea cu amenda contravențională. La stabilirea sancțiunii, în cazul în care se constată că, pentru aceeași abatere, operatorul economic a mai fost sancționat cu avertisment, agentul constatator va avea în vedere cazierul contravențional, precum și aplicarea eventualelor sancțiuni contravenționale complementare. Experiența dobândită în cadrul controalelor realizate de către comisarii ANPC în decursul timpului a arătat că probele (foto și video) obținute în aceste situații au fost esențiale în câștigarea unor procese în instanță, în baza proceselor verbale de constatare a contravenției (PVCC) încheiate cu această ocazie. ANPC precizează, de asemenea, în comunicat, faptul că instituţia respectă prevederile legale în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare modificând procedura de control prin luarea unor măsuri legale necesare pentru a asigura că filmarea și fotografierea în cadrul actului de control devin obligatorii, doar cu informarea comerciantului, și fără a i se solicita acestuia un acord prelabil în vedere preconstituirii de probe. În consecinţă, ANPC va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării că toate echipele de control sunt dotate din punct de vedere tehnic cu echipamente necesare pentru filmare și fotografiere.

De precizat, în încheiere, că măsurile anunțate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se înscriu în abordarea de control unitară la nivel naţional și în politica de toleranță zero a instituţiei față de încălcările legislației de către comercianți, în special în privința celor repetate.