Normele metodologice privind procedura pentru controlul oficial al activităților desfășurate de operatori stabilesc procedura de control ANZ la crescătorii de animale înscriși în controlul oficial al performanțelor la animale și sancțiuni care pot fi aplicate de Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANZ).

Potrivit proiectului de Ordin ANZ, publicat pe site-ul oficial al instituției, activitățile de control și inspecție vizează: existența contractelor de prestări servicii încheiate cu o societate de ameliorare sau o parte terță desemnată de către aceasta, pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de producție, în funcție de specie, rasa și producția controlată; efectivele de animale aflate în controlul oficial al performanțelor de producție, în funcție de specie, pe rasa, categorii, stări fiziologice sau tipuri de unități; metoda de individualizare a efectivelor de animale aflate în controlul oficial al performanțelor de producție; metoda de control utilizată, în funcție de specie și producția controlată; metoda de reproducție utilizată (IA, MN, ET) și existența documentelor pentru înregistrarea și monitorizarea activității de reproducție (buletine de IA, adeverințe de MN, autorizații ale reproducătorilor, declarație de fătare, registru de însămânțare/montă și fătări, registru de fermă, etc.). De asemenea, verificările trebuie să aibă în atenţie şi: completarea și conducerea evidențelor primare și a registrelor de fermă, în funcție de specie; existența și tipul instalației de muls, in functie de caz; existența buletinelor de control, și/sau a buletinelor de analiză, în funcție de specie și producția controlată; existența notelor de supracontrol și a notelor/rapoartelor de control.

Printre măsurile pe care le ia Agenția Națională pentru Zootehnie, în cazul identificării unor nereguli, se numără: dispune ca societatea de ameliorare să amâne înscrierea în registrele genealogice a animalelor de reproducție de rasă pură sau ca exploatația de ameliorare să amâne înregistrarea în registrele zootehnice; dispune ca animalele de reproducție sau materialele germinative provenite de la acestea să nu fie utilizate pentru reproducție în conformitate cu regulamentul ameliorării animalelor; suspendă eliberarea de certificate zootehnice de către societatea de ameliorare sau de către exploatația de ameliorare; suspendă sau retrage aprobarea unui program de ameliorare desfășurat de o societate de ameliorare sau de o exploatație de ameliorare, în cazul în care activitățile nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele programului de ameliorare aprobat; retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare acordată; în cazul în care respectiva societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele prevăzute de lege; ia orice altă măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării conformității cu normele prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor. Potrivit reprezentanţilor ANZ, excluderea din controlul oficial al performanțelor, în urma depistării unor neconformități, nereguli, duce automat la excluderea de la plata celei mai mari subvenții APIA din zootehnie, sprijinul cuplat zootehnic, SCZ.