Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, pe lângă plata finală a subvențiilor aferente acestui an, va demara în luna decembrie și plata unor ajutoare de minimis.

La data de 30 noiembrie 2021, APIA încheie plata avansului la subvențiile aferente acestui an, iar din data de 2 decembrie 2021, va demara plata finală. Reamintim că, la avans, fermierii au încasat 70% din cuantumul plăților pe hectar și al sprijinului cuplat zootehnic ovine/caprine, rămânând astfel ca de la data menţionată să le achite fermierilor diferenţa de 30%. Instituţia precizează că termenul limită de achitare a plăților către crescătorii de animale este 30 iunie 2022. Potrivit prevederilor legale, marţi, 30 noiembrie 2021, APIA încheie plata avansului la subvențiile aferente acestui an, iar din data de 2 decembrie 2021 începe plata finală. Instituţia reaminteşte cuantumul pe hectar și pe cap de animal al schemelor de plăți directe pentru anul de cerere 2021: Schema de plată unică pe suprafață - 95,4751 euro/ha; Plata redistributivă: primul interval 1-5 ha inclusiv - 5,0000 euro/ha, al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv - 48,1457 euro/ha; Plata pentru înverzire - 57,8931; Plata pentru tinerii fermieri - 40,4514; Sprijin cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine - 17,2430 euro/cap animal. Conform anunțului făcut de APIA, la plata finală pe listele APIA intră și crescătorii de bovine care nu au beneficiat de plata avansului APIA, pentru că au avut obligația reținerii animalelor în exploatațiile agricole până la data de 17 noiembrie 2021. Pentru crescătorii de bovine care nu au încasat avansul APIA pe suprafață, APIA va achita suma integrală, la fel procedându-se și în cazul fermierilor care au fost anul acesta la control prin teledetecție, care vor intra pe listele de plată APIA începând din 2 decembrie 2021. Totodată, pe lângă aceste plăți directe, care sunt derulate în fiecare an, în decembrie 2021 APIA va achita și Ajutorul de minimis legume cultivate în spații protejate - 2.210 euro/beneficiar, cu plăţi care vor fi demarate, potrivit MADR, din data de 15 decembrie 2021. În ceea ce priveşte Ajutorul de minimis apicultori - 23,7 lei/familia de albine, pentru un număr de 2.246.866 familii de albine, care are ca termen limită pentru plăţi data de 31 decembrie 2021. De precizat că valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru apicultori este de 53.250.724 de lei, reprezentând 10.928.829,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2020, respectiv 4,8725 lei pentru un euro.