În luna iunie, fermierii au de respectat o serie de termene și condiții pentru plățile derulate atât prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cât şi prin Direcțiile Agricole Județene (DAJ).

Astfel, potrivit calendarului cu termene și plăți APIA, respectiv DAJ, data de 10 iunie reprezintă ultima zi de depunere a cererii unice pentru subvenții. Fermierii mai au termen până la 10 iunie (25 de zile de la finalizarea campaniei regulare de depunere, care s-a încheiat la 16 mai) să depună cererea unică pentru subvenții cu aplicarea de penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. După această dată cererile sunt considerate neeligibile. De asemenea, la 30 iunie se încheie campania de plăți pentru anul 2021, APIA având termen această dată pentru efectuarea plăților pentru subvențiile cerute de fermieri în 2021. Tot 30 iunie reprezintă termen la finalizarea plăților pentru ajutorul Covid. APIA trebuie să plătească fermierilor până la 30 iunie toate subvențiile pentru cele 3 forme de ajutor aprobate ca scheme Covid, în această lună Agenția urmând să finalizeze controalele și să anunțe cuantumurile pe care le vor primi fermierii. Reamintim că, potrivit reglementărilor legale, valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899.000 lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 170.250.000 lei pentru sectorul bovine; 167.649.000 lei pentru sectorul suine; 116.000.000 lei pentru sectorul avicol. Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. Toto pe parcursul acestei luni se fac şi plăţile plăți pentru motorina utilizată în trimestrul I din acest an.  De precizat că producătorii agricoli și cei din sectorul zootehnic au avut termen până la 2 mai să depună cererile pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură aferente trimestrul I al anului 2022 (perioada 01.01. - 31.03.2022), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare. Tot în cursul lunii continuă eliberarea adeverințelor pentru credite în baza subvențiilor. Adeverinţele sunt destinate beneficiarilor schemelor de plăți directe (schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu) şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă (Măsura 10 - agromediu și climă, Măsura 11 - agricultură ecologică, Măsura 13 plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale). În fine, trebuie precizat că în această lună beneficiarii de rentă agricolă pot viza carnetul de rentier, la centrele APIA. Potrivit legii, renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi Legii nr. 169/1997, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.