Plățile cuvenite se efectuează integral numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA în cererea unică de plată, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 1.306/2013.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), crescătorii de animale care nu au declarat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) un cont bancar valid vor rămâne fără subvențiile APIA aferente acestui an.  Această regulă se va aplica şi înb ceea ce priveşte fermele din sectorul vegetal. De asemenea, prevederile legale stabilesc faptul că nu vor fi acordate plăți ulterior datei de 15 octombrie a anului următor anului de cerere în situaţia în care se va constata că acestea nu au fost efectuate din cauze imputabile beneficiarului, este vorba aici despre nedeclararea unui cont valid la APIA (art. 40 alin. (2) din OUG nr.11/2021 cu modificarile și completările ulterioare). Potrivit Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 cu modificările și completările ulterioare, dacă se constată că un beneficiar nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate sau nu respectă angajamentele sau alte obligaţii legate de condiţiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevăzute de legislaţia agricolă sectorială, plata aferentă ajutorului nu se efectuează sau acesta se retrage în întregime sau parţial şi, după caz, drepturile la plată aferente menţionate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificările și completările ulterioare, nu se alocă sau se retrag. În cazul efectuării unei plăţi necuvenite, beneficiarul are obligaţia de a rambursa suma respectivă împreună cu dobânda aferentă acesteia, dacă este cazul, dobânzile urmând să fioe calculate pentru perioada cuprinsă între termenul limită de plată pentru beneficiar, termen indicat în ordinul de recuperare şi care nu poate depăşi 60 de zile, şi data rambursării sau a deducerii. Obligaţia de rambursare nu se  aplica dacă plata a fost efectuată ca urmare a unei erori a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi depistată în mod rezonabil de beneficiar. În cazul în care eroarea este legată de date faptice pertinente pentru calculul plăţii în cauză, primul paragraf se aplică numai dacă decizia de recuperare nu a fost comunicată în termen de 12 luni de la efectuarea plăţii. Reamintim că resursele financiare pentru plata subvențiilor APIA zootehnie sunt asigurate de la bugetul național – pentru ajutorul național tranzitoriu (ANTZ), acordat fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, respectiv Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) - pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic (SCZ).