Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la documentele care trebuie depuse în octombrie 2019 pentru a nu pierde ajutorul național tranzitoriu pentru anumite culturi agricole, subvenție plătită de la bugetul național.

Astfel, pentru ANT 2, Ajutorul Național tranzitoriu pentru in pentru fibră, fermierii trebuie să prezinte la APIA până la data de 31 octombrie a anului de recoltă inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepție, factura, bon fiscal. Ajutorul național tranzitoriu este plătit din bugetul de stat. Pentru ANT 5, Ajutorul Național tranzitoriu pentru hamei, solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean al APIA. Copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie 2019. De asemenea, în ceea ce privește ajutorul național tranzitoriu pentru sfecla de zahăr - ANT 6, fermierii români care au solicitat la APIA acest ajutor trebuie să deţină un contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menţionează suprafaţa care respectă condiţiile agrotehnice şi de densitate a culturii. De precizat, la acest capitol, că o copie a contractului împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare trebuie depusă la APIA până la data de 1 octombrie 2019.

Valorile pe hectar pentru ajutoarele naționale pentru in, hamei și sfeclă de zahăr pentru anul 2018 sunt următoarele: ANT 2 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in pentru fibră -  7,6474 euro/ha = 35,6659 lei/ha; ANT 5 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei 381,5147 euro/ha= 1.779,3082 lei/ha;  ANT 6 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr 77,8186 euro/ha = 362,9303 lei/ha.

Reamintim că APIA începe după 15 octombrie 2019 plata avansului la subvențiile cuvenite fermierilor pentru anul de cerere 2019. Comisia Europeană a anunțat, în august 2019, că plăţile în avans pentru fermierii europeni, pentru anul 2019, includ până la 70% din plăţile directe (schema de plată unică pe suprafață, plata pe înverzire, plata redistributivă și plata pentru tinerii fermieri), și 85% din plăţile compensatorii pentru dezvoltare rurală.