Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță condițiile generale pentru acest an pentru ca un fermier, crescător de animale să beneficieze de subvenția pe hectarul de pășune și de teren arabil.

Potrivit APIA, sunt eligibile la plată, anul acesta, exploatațiile agricole cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafața de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare în cererea unică, cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole, dacă suprafața totală nu depășește un hectar. În toate celelalte cazuri, trebuie declarate toate parcelele agricole și toate zonele de interes ecologic. Beneficiarii plăților directe, ai Măsurii 11 Agricultură ecologică și Măsurii 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale specifice și alte constrângeri naturale sunt fermierii activi, persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. Pentru accesarea Măsurii 10 Agro-mediu și climă, nu este necesară calitatea de fermier activ.

Pentru pajiștile comunale concesionate/închiriate de către asociațiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăților pot fi: membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată, respectiv închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul pe care reprezentantul legal al asociației își dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafață de către membrii asociației, care cuprinde, pentru fiecare membru al asociației, datele personale de identificare, numărul de animale și codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din Registrul național al exploatațiilor; asociația crescătorilor de animale care asigură încărcătura cu animale - dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști fiind copia contractului de concesiune, respectiv închiriere și a unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație și, pentru fiecare membru al asociației, datele personale de identificare și codul/codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice din Registrul național al explotațiilor, numărul de animale, precum și hotărârea adunării generale a asociației privind utilizarea fondurilor; asociația crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă, prin pășunat cu animalele înregistrate în exploatația asociației pe perioada pășunatului în tabere de vară.