Cererea de acord se mai poate depune și în cursul anului calendaristic pentru care se solicită ajutorul de stat.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că în perioada 1 decembrie - 31 decembrie 2019, fermierii care vor să beneficieze de ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură pot să depună o cerere de acord pentru finanțare pentru anul de cerere 2020. Cantitățile de motorină pentru care se emite acordul se determină pentru perioada următoare lunii în care se depune cererea, rămase până la sfârșitul anului. Rectificarea acordurilor se poate face în cazul modificării suprafețelor/culturilor/efectivelor de animale/cantităților de apă pentru irigații, în cursul anului de cerere, în sensul diminuării/creșterii acestora. Valoarea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru. Cantitatea maximă anuală de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat este de 410.000.000 litri. După obținerea acordului emis de către APIA, solicitanții trebuie să depună la centrele județene APIA cererea de plată pentru rambursare. Cererea de plată se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea (respectiv ianuarie, aprile, iulie, octombrie) și este însoțită de o situație centralizatoare a cantităților de motorină utlizate la lucrări mecanizate aferente perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat. Persoanele fizice pot depune cerere de acord pentru finanțare dacă se angajează ca, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul pentru finanțare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de acordare a ajutorului de stat, se autorizează ca persoane fizice sau întreprinderi individuale conform OUG 44/2008 și prezintă certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului care atestă această calitate. În caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanțare.

Pentru a obține ajutorul de stat, solicitanții trebuie: să fie înscriși în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să dețină ID fermier); să fie înscriși în evidențele APIA cu suprafețele de teren pe care le exploatează și/sau în Registrul plantațiilor viticole, după caz; să fie înscriși în Registrul agricol cu suprafețele aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/procine/păsări, respectiv familii de albine/viermi de mătase; să fie înregistrați în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al ANSVSA sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase; suprafețele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr de animale. Pentru legume cultivare în sere și solarii, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha; să exploateze/să dețină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat; să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice; să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru sectorul solicitat și să dețină toate documentele prevăzute de OMADR 1727/2015. În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură, în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare, în cursul fiecărui an calendaristic, beneficiarii achiziționează cantitățile necesare de motorină pe care le vor utiliza în acest scop și solicită documentele fiscale (facturi fiscale/bonuri fiscale) de vânzare emise de vânzător pe numele beneficiarilor. Beneficiarul poate solicita, în oricare dintre cererile de plată, decontarea cantităților de motorină achiziționate în cursul anului de cerere cu condiția ca facturile/bonurile fiscale să fi fost emise înainte sau în cursul perioadei pentru care se face solicitarea.