Potrivit prevederilor legale privind condițiile obligatorii pentru subvenții, anunțate de APIA pe pagina proprie, fermierii care au depus cereri de plată în Campania 2019 pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) au obligaţia de a menţine în exploatații animalele pentru care se cer subvenții.

Astfel, în cazul ovinelor, animalele pentru care se solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci, animalele trebuie să fie menţinute/menţinuţi până la data de 23 august 2019 inclusiv (finalul perioadei de reținere), în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor, respectiv cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat. APIA reaminteşte că data de 2 Septembrie 2019 reprezintă data până la care berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală. De asemenea, și efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine (condiţia de eligibilitate trebuie să fie îndeplinită până la data de 2 septembrie 2019 inclusiv). În ceea ce priveşte taurinele carne, animalele solicitate la plată pentru categoria vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute până la data de 15 noiembrie inclusiv în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor//grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat. Pentru vaci cu lapte, animalele solicitate pentru SCZ-VL trebuie menținute în exploatație până la data de 15 noiembrie inclusiv în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat. De precizat că, după perioadele amintite, animalele pot fi vândute conform legislației în vigoare fără ca plata subvenției să fie afectată în anul de cerere respectiv.