Pentru suprafața cultivată cu tutun se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 4, în baza contractelor încheiate între fermieri/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii, cu îndeplinirea condiţiilor specifice de eligibilitate prevăzute la art. 38 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit contractului: fermierul sau grupul de producători trebuie să încheie un contract de cultură cu un prim-procesator, să îl înregistreze la Direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ), şi ulterior să îl depună la centrul local/judeţean. Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă și să fie depus la APIA până la data de 1 iulie a anului de recoltă inclusiv. Contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători.  Un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator; grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului; un fermier, producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători; fermierul/grupul de producători depune declaraţia de livrare a tutunului livrat la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până la data de 4 mai 2020. De asemenea, declaraţia de livrare trebuie vizată de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat. În situaţia în care fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză. Lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 – tutun. Tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate prevăzute în anexele nr. 2 şi 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România. Suprafeţele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafaţă sunt supuse controalelor de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafeţelor şi culturilor declarate şi ale MADR, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp. Pentru a beneficia de ANT 4, solicitanţii care nu sunt eligibili pentru acordarea plăţilor directe din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa au obligaţia să bifeze în cererea unică de plată doar căsuţa pentru ANT 4 (art.38, alin. (2) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare). Pentru parcelele declarate cu tutun < 0,3ha, pentru care fermierul bifează ANT 4, NU se foloseşte categoria de folosinţă ,,TAn”. Cuantumul pentru Campania 2018 a fost stabilit la 1.487,6627 euro/ha (6.938,161 lei).

Reamintim că Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT-urile) sunt plăţile care suplimentează plata în cadrul schemei SAPS iar sursa de finanţare se asigură din bugetul naţional. Se acordă plata pentru aceste scheme cu respectarea condiţiilor generale SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective. Ajutoarele Naţionale Tranzitorii se acordă pentru suprafeţele agricole eligibile existente în stratul de referinţă din Sistemul de identificare a parcelelor agricole, gestionat de APIA. De precizat că pentru cultura de tutun fermierii mai pot cere pe lângă ANT 4 și schemele ”de bază”, respectiv Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) care a avut în 2018 un cuantum de 102,5697 euro/ha; Plata redistributivă (PR) – nivelul I (1 – 5 ha)= 5,0000 euro/ha; nivelul II (5,01 – 30 ha) = 50,3626 euro/ha; Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu = 58,2361 euro/ha; Plata pentru tinerii fermieri (PTF) = 25,8405 euro/ha.