Potrivit Legii 146/2018 pentru aprobarea OUG 4/2018, în anumite situații, fermierii nu mai pot fi sancționați şi excluși de la plata subvențiilor.

Fermierii din sectorul vegetal care sunt incluși în eșantionul de control pentru anul 2019, potrivit regulamentelor europene și legislației naționale, vor fi notificaţi de APIA cu 14 zile înainte de efectuarea controlului în fermă, iar în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale - cu 48 de ore înainte, în vederea pregătirii documentelor necesare controlului. APIA reamintește obligațiile fermierilor selectați la control, acestea fiind următoarele: să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei; să prezinte inspectorilor informaţii şi documente legate de obiectul controlului; să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură. Dacă fermierul nu poate fi prezent la momentul controlului, acesta este obligat să împuternicească o altă persoană în baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a unei copii de pe buletinul sau cartea de identitate, documente care vor fi anexate dosarului de control. În ceea ce privește obligațiile APIA, acestea sunt următoarele: să prezinte scopurile controlului, să facă referire la informaţiile asigurate în timpul informării fermierului cu privire la realizarea controlului (dacă fermierul a fost informat şi este prezent); să solicite fermierului accesul în exploataţie pentru verificarea magaziei, verificarea platformei gunoi de grajd, verificarea utilizării apei pentru irigat, etc.; să solicite fermierului, acolo unde este cazul, informaţii şi documente referitoare la control; să execute fotografii digitale pentru a documenta realizarea controlului. Agenția de Plăți nu va accepta contestarea rezultatului controlului efectuat într-o exploatație agricolă, în cazul în care fermierul verificat a semnat pe Raportul de control că este de acord cu rezultatul controlului la faţa locului. Trebuie menționat că în ceea ce privește contestaţia cu privire la rezultatul controlului efectuat la faţa locului, aceasta se depune la Centrul Judeţean APIA, în maxim 48 de ore de la data controlului/primirea raportului de control, dar nu mai târziu de data limită a controlului la faţa locului, iar reluarea controlului la faţa locului se poate face în maxim 48 de ore de la contestarea acestuia. Dacă data înregistrării controlului/primirii raportului de control coincide cu data limită de efectuare a controlului la faţa locului, respectiv ultima zi, reluarea controlului la faţa locului se face în maxim 24 de ore de la depunerea contestaţiei. Potrivit legii, fermierii nu mai pot fi sancționați/excluși de la plata subvențiilor în anumite situații. Mai precis, fermierilor români nu li se retrage plata subvențiilor şi nu li se aplică sancţiuni administrative în baza prevederilor privind plăţile necuvenite şi sancţiunile administrative ca urmare a identificării de diferenţe de amplasament sau de mărime a parcelelor agricole din declaraţiile din cererile de ajutor sau de plată şi/sau în legătură cu cereri de ajutor sau de plată pentru ani anteriori, rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De precizat că, potrivit datelor APIA, eșantionul de control 2019 extras din baza de date conține un număr total de 66.323 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de sprijin în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, astfel: pentru controlul pe teren prin metoda clasică -19.409 fermieri; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie - 46.914 fermieri. Suprafaţa totală controlată este de 1.936.094,70 ha, respectiv: pentru controlul pe teren prin metoda clasică - 1.395.801,18 ha; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie - 566.241,58 ha. De precizat că verificările APIA în fermele vegetale și cele de creștere a animalelor se încheie pe data de 1 octombrie 2019.