Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 1 martie - 17 mai 2021, ora 16.00, cu posibilitatea depunerii până în data de 11 iunie 2021, ora 16.00, cu aplicarea de penalităţi.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie PIA anunţă lansarea sesiunii 4 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 - „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 - 2020. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este: de creştere a stabilității ecosistemelor forestiere şi îmbunătățire a serviciilor de mediu oferite de acestea; de reducere a periodicității intervențiilor silvotehnice; de menținere a unei consistențe crescute a arboretelor; de acoperire a pierderilor de venit şi costurilor suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. Printre obiectivele submăsurii 15.1 se numără: promovarea sechestrării carbonului, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, reducerea eroziunii solului etc. Schema de ajutor de stat contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală „Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură”. Alocarea financiară pentru sesiunea 04/2021 este de 22.318.866 euro. Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 1 martie - 17 mai 2021, ora 16.00, cu posibilitatea depunerii până în data de 11 iunie 2021, ora 16.00, cu aplicarea de penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi avut dreptul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până în termenul de 17 mai. Cererile de sprijin depuse în termenul menţionat, pot fi modificate până la data de 31 mai 2021, cu posibilitatea depunerii până în data de 11 iunie 2021, ora 16.00, cu aplicarea de penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi avut dreptul în cazul în care modificarea ar fi fost depusă până în termenul de 31 mai. După avizarea dosarului tehnic de către Garda Forestieră, solicitanţii pot depune, la Centrele Judeţene APIA, cererile de sprijin însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate, atât în Ghidul Solicitantului, cât şi în Procedura operaţională privind primirea, administrarea şi selecţia cererilor de sprijin, documente care urmează a fi publicate pe site-ul APIA, secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”. Selecţia Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 362/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi este publicat pe site-ul APIA. Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a publicării pe site-ul APIA a Raportului de selecţie aprobat de către DGDR - AM PNDR.