Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii că a stabilit termenele limită pentru ianuarie 2021 pentru plata subvențiilor aferente acestui an.

Astfel, fermierii care au depus în acest an cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior au optat pentru înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. În cazul fermierilor persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, aceştia pot dovedi calitatea de fermier activ prin înregistrare la ONRC ca PFA/ ÎI/ ÎF sau PJ care desfășoară activitate agricolă sau prin furnizarea de documente de la MFP din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015. Este vorba aici despre condiţia ca plăţile directe să aibă un cuantum anual total care să reprezinte cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile şi, respectiv, veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole să reprezinte cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile. Aceste dovezi verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ trebuie să fie prezentate APIA nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. În ceea ce priveşte persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1) - (4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității republicată, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverința eliberată de ANAF privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi. Şi această adeverinţă trebuie prezentată APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. Totodată, pentru a respecta condiţia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile şi completările ulterioare, fermierii persoane juridice trebuie să prezinte la APIA, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ.