Excepţia a fost eliminată prin Legea nr. 136/2019 care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 (OUG nr. 28/1999) privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Prin prevederile legale menţionate mai sus, obligația de a utiliza case de marcat electronice fiscale se extinde și asupra operatorilor economici care livrează bunuri sau servicii prin automate comerciale la care încasarea se realizează prin cititoare de carduri bancare sau prin încasarea automată de bancnote sau monede. Concret, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe baza de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale până la data de 31 decembrie 2019, ca urmare a modificărilor introduse în luna iulie 2019 prin Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) si (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Până la intrarea în vigoare a acestei legi, conform  art. 2 lit. p) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, erau exceptate de la obligaţia de utilizare a caselor de marcat livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe baza de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta excepţie a fost eliminată prin Legea nr. 136/2019 astfel că, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999. Pentru a oferi un interval de timp rezonabil şi predictibil pentru dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, la art. III din Legea 136/2019 s-a prevăzut un termen pentru respectarea acestei obligaţii, respectiv 31 decembrie 2019.