Această lună marchează și finalizarea plăților pentru subvențiile plătite de APIA pentru anul 2020, controale și verificări în ferme pentru campania din acest an, dar și termene pentru depunere cererii unice cu penalizări sau modificări la formularul pentru banii pe hectar și cap de animal.

Astfel, până la data de 11 iunie, trebuie depuse formularele pentru modificarea cererii unice. Schimbările pentru subvențiile agricole sau zootehnice acordate în acest an au putut fi anunțate la Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură (APIA) până la 31 mai, conform art. 9 alin. (2) din Ordinul OUG nr. 11/2021. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată și după data de 31 mai, până la data limită de depunere a cererilor unice de plată cu penalități de întârziere, adică 11 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor în cauză. Reamintim că pe 17 mai APIA a finalizat campania de primire a cererilor fără penalizări, în intervalul 1 martie - 17 mai fiind depuse un număr de 802.956 cereri unice de plată pentru o suprafață de 9.823.979 hectare. De asemenea, tot până la data de 11 iunie 2021 inclusiv, la Centrele judeţene/locale APIA continuă primirea Cererilor de sprijin, cu penalități de 1% pe zi de întârziere, pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021, aferente Măsurii 15, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul PNDR 2014 - 2020. Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat: Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament; Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri - 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%. Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat. Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru Pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat. Până la aceeași dată - 11 iunie - se depun la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, cererile de plată aferente sesiunii 1/2017, anul 5 de angajament, sesiunii 2/2019, anul 3 de angajament și sesiunii 3/2020, anul 2 de angajament pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15, SubMăsura 15.1. De asemenea, la sfârșitul lunii iunie APIA încheie campania de plăți pentru anul trecut, cu precizarea că după această dată Comisia Europeană nu mai decontează banii pentru schemele achitate din bugetul european.