Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data curentă a eliberat un număr de 6781 adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată SAPS, plata redistributivă și plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, respectiv un număr de 4908 adeverințe pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă – M10, M11, M13 implementate de Agenție în cadrul Campaniei 2019, în baza convențiilor încheiate de APIA cu instituțiile financiar-bancare și nebancare. În ceea ce priveşte judeţul nostru, CJAPIA Bihor a eliberat 212 adeverințe. Valoarea creditului este de până la 85% din valoarea sumei calculate conform adeverinței eliberate de APIA. Până în prezent APIA a încheiat 20 convenții tripartite cu instituțiile bancare și nebancare, respectiv fondurile de garantare (Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN -  SA (FNGCIMM), astfel: APIA –BCR – FGCR/ FNGCIMM;  APIA-BRD- FGCR; APIA –CEC Bank – FGCR/ FNGCIMM; APIA-Creditcoop – FGCR; APIA-Exim Bank -FNGCIMM /FGCR; APIA – First Bank –FGCR/FNGCIMM; APIA-Goodbee; APIA-Libra Internet Bank – FGCR; APIA-Intesa-FGCR; APIA –OTP Bank – FGCR/FNGCIMM;  APIA- Patria Bank – FGCR; APIA – Procredit – FGCR; APIA- Raiffeisen Bank- FGCR; APIA- Banca Transilvania – FGCR; APIA – Unicredit – FNGCIMM /FGCR; APIA – Credit Agricole – FGCR; APIA – Alpha Bank – FGCR; APIA – Banca Feroviară – FGCR; APIA – Idea Bank – FGCR/FNGCIMM; APIA-  Banca Românească – FGCR. Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2019 solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată la plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei și că beneficiarul, la data emiterii Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Reamintim că potrivit Ordinului MADR nr. 50/2017, în vederea finanțării activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de APIA în baza adeverințelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. Legat de comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente, să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare în ceea ce privește costul acestora, pentru a alege modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.