Ieri, 21 iulie, în Sala Mare a Instituției Prefectului - Județul Bihor, în prezenţa oficialităţilor judeţului, a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

În România, pierderile cauzate economiei naţionale în general şi agriculturii în special, dar şi populaţiei de către fenomenele meteorologice periculoase, cât şi lipsa unor măsuri active de intervenţie pentru combaterea sau limitarea acestora au fost argumentul principal pentru abordarea cu precădere în ultimii ani a domeniului modificării vremii. Prin Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă s-a stabilit cadrul legislativ al intervenţiilor active în atmosferă, structura sistemului, modul de finanţare şi implementare a programului şi înfiinţarea Administraţiei Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, instituţie publică de interes naţional finanţată de la bugetul de stat. Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor este conceput ca un sistem coerent, naţional, interconectat regional, având în componenţa sa unităţi de combatere a căderilor de grindină ce utilizează metoda de "însămânţare" a norilor cu centrii de condensare prin care se limitează creşterea dimensională a cristalelor de gheaţă din nor. În cadrul Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor (SNACP) sunt operaţionale 5 unităţi de combatere a căderilor de grindină. În acest an, există 65 de Puncte de Lansare amplasate în 12 judeţe, urmând ca pe viitor, numărul acestora să crească până la 106. În acest context, SC Intervenții Active în Atmosferă SA, membru fondator al Proiectantului General al Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, are în atenţie, reducerea până la combaterea totală a efectelor fenomenelor meteo cu potențial distructiv precum grindina, și limitarea efectelor ceții, înghețurilor târzii de primăvară, ce pot aduce prejudicii terenurilor şi culturilor agricole din România, bunurilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice aflate în zonele protejate, contribuind la siguranţa cetăţenilor. Important de ştiut este că, la momentul de faţă, există o propunere de amplasare a Punctelor de Lansare în judeţul Bihor, propunere vizând protecţia unei suprafeţe de 601.000 de hectare cu 24 de Puncte de Lansare. În prezent, în cadrul Sistemului se foloseşte tehnologia rachetelor antigrindină, iar complementar, pentru suprafeţe mai mici, se pot folosi şi generatoare terestre cu iodură de argint care asigură o eficienţă bună şi o logistică redusă. Generatoarele terestre sunt, din punct de vedere al investiţiilor, mijloace ieftine şi relativ accesibile din punct de vedere al exploatării, fiind indicate pentru a fi utilizate de fermieri şi agenţi economici pe suprafeţe mici de protecţie, îndeosebi în zonele de câmpie şi complementar metodei rachetare de combatere a grindinei. De precizat că generatoarele terestre antigrindină pot fi achiziţionate de fermieri şi prin intermediul Măsurii 4.1 -Investiţii în exploataţii agricole şi a submăsurii 4.1 - Investiţii în exploataţii pomicole din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

În cadrul întâlnirii de ieri, la care care au participat, alături de oficialităţi, specialiști în domeniu precum și reprezentantul autorizat de către conducerea Autorității Naționale (aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale) - dl. Adrian Dobrescu, consilier general, Aurel Dănuţ Axinte, Dragoş Manole şi Marin Sandu, au fost prezentate sisteme și metode folosite pentru protecția culturilor agricole și a obiectivelor umane în România și în lume, precum și stadiul investițiilor în Sistemul Național Antigrindină. În încheiere, trebuie precizat că investițiile aferente sistemului antigrindină sunt efectuate integral cu resurse financiare ale Statului Român.