Fiecare comerciant își poate stabili intervalul calendaristic pentru soldare, însă acesta trebuie să se încadreze în perioada impusă prin lege, altfel există riscul sancţiunii contracenţionale sau chiar al suspendării activității.

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea „soldare/soldări/solduri" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul. Vânzările de soldare pot fi efectuate în cursul a două periode pe an, cu o durată maximă de câte 45 zile fiecare, respectiv perioada 1 august - 31 octombrie, inclusiv - pentru produsele de primavară-vară, şi perioada 15 ianuaria-15 aprilie, inclusiv - pentru produsele toamnă-iarnă. Reamintim că obligaţiile agenţilor economici referitor la vânzările de soldare sunt stabilite prin Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000, republicată şi actualizată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.  Astfel, comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor. Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de început a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare. De asemenea, comercianții cu amănuntul trebuie să-și pregătească în avans stocul de produse pentru soldare, întrucât legea stabileşte că stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare. Cât priveşte sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea dispoziţiilor privind vânzările de soldare, acestea sunt considerabile. Concret:  nerespectarea obligaţiei de a  notifica la primărie  perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor se sancţionează cu amendă de la 200 - 1.000 lei;  nerespectarea duratei maxime a perioadei de soldare, respectiv 45 zile, precum şi achitarea stocului la furnizori cu cel puţin 30 zile înainte de începerea perioadei de soldare, cu amendă de la 2.000 - 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare; realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute, cu amendă de la 2.000-10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare; neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile, se sancţionează cu amendă de la 2.000 - 10.000 lei;  nerespectarea formelor de publicitate privind soldarea referitor la specificarea obligatorie a datei de debut a vânzării de soldare şi a duratei acesteia, precum şi a sortimentului de mărfuri supus soldării în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei. De precizat, totodată, că utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de lege se sancţionează cu amendă de la 2.000 - 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri.