Programul urmăreşte stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a operatorilor români care să faciliteze accesul acestora pe pieţele externe și dezvoltarea de parteneriate în vederea internaționalizării.

Statul a anunțat oficial când începe sesiunea de înscriere a firmelor private mici și mijlocii din România în programul Internaționalizare 2018, prin care acestea pot obține ajutoare  nerambursabile de până la 25.000 de lei fiecare, pentru merge în străinătate, la târguri și expoziții sau pentru alte forme de promovare pe piețele externe. Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat a fost lansat luni, 10 septembrie 2018, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin publicarea anunțului de deschidere aferent primei sesiuni. Înscrierile în program se acceptă on-line începând cu luni, 17 septembrie, ora 10.00. Potrivit oficialilor, a fost simplificat modul de aplicare și decontarea sfață de ediția de anul trecut, ajutorul fiind acordat sub formă de sumă fixa, de tip sprijin forfetar. Prin Program Internaționalizare, se finanţează participări ale operatorilor economici români la târguri și expoziţii cu caracter internațional, organizate în afara țării, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, precum și participarea la misiuni economice.

Potrivit Grilei de evaluare a cererilor, vor obține punctaj suplimentar firmele care au ales ca piețe-țintă zone non-UE, cu prioritate Africa sau Asia, care dețin brand propriu și au un site într-o limbă de circulație internațională. Finanțarea se va acorda operatorilor economici în sume fixe, de tip sprijin forfetar, astfel: 25.000 lei pentru participarea la târguri si expoziții internaționale; 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice internaţionale. Bugetul alocat prezentei sesiuni de depuneri a cererilor de înscriere este de 7,8 milioane de lei. Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71 de milioane de lei, iar numărul estimat de firme beneficiare este de 5.000. Finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Documentele necesare pentru înscrierea online sunt următoarele: cerere tip pentru înscriere în program; certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general; certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, certificat constatator, emis de Oficiul Registrului  Comerţului de pe lângă Tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă;  declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii; declaraţia pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis; calculul pentru întreprinderile partenere sau legate; document doveditor pentru produsul românesc promovat; declaratie de producător, certificat de producător sau echivalentul acestuia, declaraţia pe propria răspundere); copia cărţii de identitate a reprezentantului legal al societăţii solicitante; împuternicirea semnată de reprezentantul legal al societăţii solicitante şi copie a cărtii de identitate a împuternicitului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord de principiu pentru înscrierea în program. Potrivit ministerului, firmele sprijinite vor fi cele din următoarele domenii: tehnologia informaţiei; sectorul alimentar; fabricarea mobilei; industria textilă; cercetare, inovare ştiinţifică şi medicală.