Acțiunile din cadrul „Luna plantării arborilor”, vor cuprinde, pe lângă lucrările de împădurire specifice, şi o serie de manifestări şi acţiuni.

Luna Plantării Arborilor este unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice, reprezentând o modalitate de sensibilizare a publicului şi a factorilor decizionali, cu privire la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial în menţinerea echilibrului ecologic. Astfel, Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 382,12 hectare din care 271,99 ha regenerări naturale şi 110,13 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 31,87 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza peste 725 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite. Pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor îşi propune în cadrul Lunii plantării arborilor o serie de manifestări şi acţiuni. Astfel, vor fi desfăşurate acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătite mai multe șantiere de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, UP V Alparea u.a. 56F% în suprafață totală de 2,6 ha și UP I u.a. 8A în suprafață de 2,5 ha pădure proprietatea Primăriei Sârbi. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu unitățile de învățământ din zona orașului Oradea, diverse organizații locale și societăți comerciale, etc. Direcţia Silvică Bihor precizează că va desfăşura acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor. De asemenea, vor fi organizate o serie de manifestări consacrate „Lunii plantării arborilor”, este vorba aici despre simpozioane, conferinţe, comunicări şi informări, acţiuni desfăşurate la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie. Totodată: vor fi organizate drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora; se vor executa, în cadrul fiecărui ocol silvic, acţiuni de curăţenie în fond forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică,

curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond

forestier, etc.; vor fi furnizate, pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, de către ocoalele silvice, la preţuri avantajoase, material săditor, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite din partea personalului silvic. Nu în ultimul rând, vor fi efectuate sponsorizări cu material săditor pentru spații verzi, aliniamente, etc. Reamintim că acţiunile de regenerare a pădurilor cât şi cele dedicate „Lunii plantării arborilor” se circumscriu recunoaşterii crescânde a rolului deţinut de pădurile gospodărite durabil în ceea ce priveşte atenuarea efectelor schimbărilor climatice, ca şi a beneficiilor oferite în materie de lemn şi servicii de mediu.