Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor  a aplicat, în perioada care a trecut, un număr de 45 de sancțiuni dintre care 22 amenzi contravenționale în valoare totală de 66 440 lei, fiind retrase de la comercializare aproximativ 500 kg produse alimentare și blocate de la comercializare peste 600 animale.

În scopul asigurării salubrității alimentelor și a prevenirii apariției cazurilor de toxiinfecție alimentară, dar și a asigurării indemnității teritoriului județului Bihor și a sănătății animale în toată perioada Sfintelor Sărbători Pascale, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a desfășurat, atât prin specialiștii proprii cât și în colaborare cu alte instrituții deconcentrate ale județului Bihor, ample acţiuni de verificare a operatorilor economici atât din sectorul alimentar, cât și cel al sănătății și mișcării animalelor din cadrul judeţului Bihor, cu accent pe comercializarea produselor alimentare și animalelor specifice acestei perioade. În cadrul acestor activități au fost vizate obiective din categoria pieţelelor/halelor agro-alimentare, unităţi de tăiere, procesare, depozitare, alimentație publică și valorificare a produselor alimentare dar şi din categoria unităților de creștere și comercializare a animalelor - explotații, ferme de carantină, centre de colectare, târguri de animale, centre sacrificare miei etc, fiind verificate un număr de 90 unități de carmangerie si măcelărie, 2 unități de tranșare carne, 2 unități de procesare carne, 2 unități de abatorizare, 240 unități de desfacere a produselor alimentare, 21 de supermarket-uri, 43 unități de alimentație publică (restaurante), 30 ferme de animale, 3 târguri de animale și un număr de peste 100 mici producători. Principalele deficiențe constatate cu ocazia acestor controale au fost legate de: manipularea produselor alimentare fără respectarea normelor saitare veterinare și pentru siguranța alimentelor; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; nerespectarea normelor de igienă în spațiile de producție; functionarea unităților supuse înregistrării sanitare veterinare fără documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor; depozitarea și expunerea la vânzare în mod necorespunzător a produselor alimentare; comercializarea animalelor neidentificate; comercializare animale fără documentele legale; deținerea de animale fără documente de proveniență. Pe lângă cele 45 de sancțiuni aplicate ca urmare a verificărilor de reprezentanţii DSVSA Bihor (22 amenzi în sumă de 66.440 lei), retragerea de la comercializare a circa 500 kg produse alimentare și, respectiv, blocarea de la comercializare a peste 600 animale, au mai fost emise, totodată, şi 55 Ordonanțe de suspendare sau încetare a activității unor firme.  

“În ce privește activitatea de sacrificare a mieilor, DSVSA Bihor informează că, în cadrul obiectivelor autorizate din cadrul județului Bihor, au fost sacrificați sub supravegherea atentă a specialiștilor din cadrul DSVSA Bihor un număr de 1.705 capete tineret ovin și caprin, fiind reținute de la consum - datorită unor modificări incompatibile cu calitatea de aliment - doar un număr 2 carcase (reprezentând în total 25 kg carne). Îmbucurător este faptul că numărul carcaselor reținute de la consum uman a fost mai redus ca în anii precedenți fapt care demonstrează o îmbunătățire a statusului de sănătate a animalelor din cadrul județului ( în 2016 au fost sacrificați un număr 1588 capete și au fost reținute de la consum un număr de 12 carcase cu un total de 150 kg)” – precizează dr. Remus Ovidiu Moţoc, director executiv al instituţiei.