Odată cu ultima zi a stării de urgență (14 mai) se reiau anumite obligații fiscale sau se ridică anumite măsuri.

Astfel: în ceea ce privește Declarația privind beneficiarii reali, se prelungeşte termenul cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, ultima zi fiind 12 august 2020. De asemenea: depunerea cererilor de plată/rambursare aferente dosarelor de finanțare prin StartUp Nation are ca termen 28 septembrie 2020; depunerea situațiilor financiare pe 2019 - termen 31 iulie 2020; plătitorii de impozit specific care au avut suspendată această obligație potrivit OUG nr. 48 pe perioada stării de urgență, datorează impozit specific începând cu 15 mai 2020; vor fi reluate extragerile la Loteria bonurilor fiscale în termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență (12 august 2020); primul termen pentru plata pentru impozitele şi taxele locale - 30 iunie 2020. Suspendarea sau neînceperea măsurilor de executare silită, prin somaƫie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă -13 iunie 2020 (sâmbătă), deci termenul limită este luni, 15 iunie 2020; înştiinţările privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale cu termen de depunere în cadrul perioadei de urgenţă, se comunică plătitorilor în termen de 30 de zile de la expirarea situaţiei de urgenţă -15 iunie 2020. Totodată: se va relua efectuarea controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă (din 15 mai); valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective a fost prelungită pe perioada stării de urgență, astfel că ea va trebui verificată începând tot cu data de 15 mai 2020; plățile de obligații fiscale neefectuate pe perioada de urgență nu s-au considerat restante și nu s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere (potrivit OUG 29/2020) dar acest lucru se va face începând cu 15 iunie 2020; valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care au expirat pe perioada stării de urgenţă se menține până la 15 mai 2020; Legat de măsura suspendării acţiunilor de control fiscal (inspecţii fiscale, controale antifraudă), aceasta încetează la data de 15 mai 2020. De asemenea, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii în termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgență, mai precis data de 13 iulie 2020.