Operatorii de jocuri de noroc, atât cei online cât și cei offline, au de plătit de la începutul anului 2019 o nouă taxă de 2% din cifra de afaceri. Ca noutate, au fostt micșorate taxele, față de varianta inițială, dar apare o activitate nouă la Oficiul pentru jocuri de noroc.

Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă anuală reprezentând 2% (anterior era 3%) calculată la totalul taxelor de participare încasate în anul precedent. Organizatorii de joc prevăzuți la alin.(1), personal sau prin reprezentantul său autorizat, definit potrivit OUG nr.77/2009, au obligaţia de a calcula, declara şi plăti taxa la bugetul de stat până la data de 25 februarie inclusiv, a anului fiscal pentru care se datoreaza taxa anuală. De asemenea, potrivit prevederilor legale, organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa lunară se calculează, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. De precizat că, anterior, acest paragraf era diferit, iar procentele erau mai mari. Organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 3% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă, cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc la distanță sau jocuri de noroc on line care au obligația de a plăti o taxă lunară de 5% din totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa se calculează, se declară şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. În această situație, taxa anuală nu se va mai datora în anul următor celui de înființare. Totodată, se înființează o activitate finanțată integral din venituri proprii. „Se înfiinţează pe langa ONJN o activitate finanţată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile Legii nr 500/2002, cu modificaăile şi completările ulterioare, pentru promovarea respectării principiilor şi măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 2 din OUG nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare. Veniturile proprii se constituie din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi, cu următoarele contribuţii anuale: organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I - 5.000 euro anual; persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II - 1.000 euro anual; jocurile la distanţă monopol de stat clasa III - 5.000 euro anual; organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi - 1.000 euro anual.