Bugetul alocat măsurii, aprobat prin OUG 61/6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile este în valoare totală de 250.000.000 euro.

Potrivit comunicatului Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, nouă rundă de verificări pentru fermierii care se află pe lista beneficiarilor grantului pentru capital de lucru de maxim 120.000 euro/beneficiar. Plata granturilor se va efectua doar după finalizarea verificărilor. În urma publicării listei contractelor de finanțare semnate în cadrul programului IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru), MAT comunică beneficiarilor măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, faptul că în perioada imediat următoare Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) vor desfășura o nouă rundă de verificări cu privire la încadrarea acestora în categoria IMM, precum și la încadrarea în valorile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute de legislația incidentă. Plata granturilor de capital de lucru se va efectua doar după finalizarea verificărilor și după alocarea creditelor bugetare aferente măsurii în bugetul MAT, adică, în cazul în care există disponibilități de credite bugetare la nivelul altor ordonatori de credite, după transferul acestora în disponibilul bugetar al MAT sau după rectificarea bugetară. Reamintim că vor fi finanţate cererile de finanțare în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții: pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro; pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro;  Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat. MAT mai precizează că vor fi eligibile doar cheltuielile efectuate din contul de grant, special deschis de beneficiar pentru implementarea proiectului, ulterior alocării grantului și depunerii cofinanțării, și care respectă lista de cheltuieli impusă de legislație.