Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat o sinteză a modificărilor aduse Declaraţiei 300 (decontul de TVA) începând cu obligaţiile aferente lunii iulie 2019.

Decontul de TVA - Formular 300 se completează ca urmare a modificării aduse cu data de 20 aprilie a.c. de Legea nr. 60/2019 regulii de stabilire a locului taxării cu TVA pentru următoarele categorii de servicii prestate către persoane neimpozabile: de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, furnizate pe cale electronică. Modificarea constă în introducerea unei derogări de la regula specială potrivit căreia locul taxării cu TVA a acestor categorii de servicii este locul unde este stabilit beneficiarul. Derogarea prevede faptul că locul taxării cu TVA este locul unde este stabilit prestatorul dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: prestatorul este stabilit într-un singur stat membru; serviciile sunt prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite în orice stat membru, altul decât statul membru în care este stabilit prestatorul; valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii nu depăşeşte în anul calendaristic curent şi nu a depăşit nici în anul calendaristic precedent suma de 10.000 euro, pentru România, 46.337 lei. Astfel, prestatorii stabiliţi în România care nu au depăşit în anul calendaristic curent şi nici în anul calendaristic precedent suma de 46.337 lei pentru aceste servicii prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite în orice alt stat membru decât România, vor declara valoarea acestor servicii şi a regularizărilor aferente în cele 2 rânduri distincte nou introduse: „Prestări de servicii conform art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, pentru care locul prestării este în România” – rândul 17; „Regularizări privind prestările de servicii conform art. 278 alin. (8) din Codul fiscal” – rândul 18; Decontul de TVA s-a completat şi cu o casetă denumită „Informaţii privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum şi servicii furnizate pe cale electronică”.