Solicitanţii logotipului „100% rasă autohtonă” sunt entităţile care conduc registre genealogice sau evidenţe zootehnice la rasele cuprinse în Lista raselor autohtone din România.

Legea stabilește cadrul legal necesar aplicării logotipului «100% rasă autohtonă» pentru susținerea conservării fondului genetic al raselor și menținerea diversității genetice a populațiilor de animale și a altor specii de interes zootehnic care fac parte din Lista raselor autohtone din România. Totodată, prin lege se are în vedere ”îmbunătățirea producției și a comercializării produselor provenite de la animale care aparțin raselor autohtone din speciile de interes zootehnic”. Beneficiarii logotipului sunt producătorii agricoli, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit OUG 44/2008 precum și cooperativele agricole recunoscute. De asemenea, solicitanții logotipului sunt asociațiile de crescători de animale, care vor deține registre genealogice sau evidențe zootehnice la rasele cuprinse în lista raselor autohtone din România. Aceștia trebuie să dețină un cod unic de identificare atribuit de Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), care va recunoaște asociațiile de crescători. Legea cuprinde o listă a raselor autohtone românești, unde apar nouă specii de animale: Rase de taurine: Bălțată Românească, Bălțată cu negru Românească, Brună, Sură de Stepă, Pinzgau de Transilvania; Rasa Bivolului românesc; Rase de ovine: Țurcană, Țigaie, Oaia Cap Negru de Teleorman, Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Țigaie-varietate ruginie, rasa de lapte Palas, rasa de carne Palas; Rase de caprine: Carpatina, Albă de Banat;

Rase de cai: Huțul, Lipițan, Semigreul românesc, Gidran, Shagya Arabă, Nonius; Rase de porcine: Bazna, Mangalița; Rasa de găină Gât-Golaș de Transilvania; Rasa de albină Apis mellifera carpatica; Rasa viermelui de mătase Bombyx mori. Crescătorii animalelor vor fi obligați să mențină numărul de animale adulte de reproducție, precum și descendenții necesari pentru înlocuirea acestora până la ieșirea rasei din pericol de abandon. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, MADR va elabora normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern. De precizat, în încheiere, că Legea privind utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 24 august a.c..